Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19496
Başlık: İktisadi ve mali katma değer kavramı
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Özel, Mehmet Hakkı
Anahtar kelimeler: İktisadi
Mali katma değer
Vergi
Kavram
Matrah
Yayın Tarihi: 1973
Yayıncı: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Atıf: Özel, M. H. (1973). ''İktisadi ve mali katma değer kavramı''. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 857-863.
Özet: Katma değer vergisi, matrahının özelliği nedeniyle modern bir vergi olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak katma değer vergisine ismini veren katma değer kavramı az çok görüntü niteliğinde bir karakter arz eder. Mali katma değer kavramını açıklığa kavuşturabilmek için iktisadi anlamda kullanılan katma değer kavramıyla karşılaştırmak lazımdır. İşte bu nedenle incelememizde önce iktisadi katma değer kavramı izah edildikten sonra mali katma değerin açıklanmasına geçilecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19496
Koleksiyonlarda Görünür:1973 Cilt 2 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_2_16.pdf1.72 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons