Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19495
Başlık: Yöneticilerin sosyalleşmesi: beklenenlerin performasyona etkileri
Yazarlar: Berlew, David E.
Hall, Douglas T.
Özgüven, Bilal Murat
Anahtar kelimeler: Yönetici
Sosyalleşme
Performasyon
Genç yöneticiler
Örgütsel sosyalleşme
Rapor
Yayın Tarihi: 1973
Yayıncı: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Atıf: Berlew, D. E. ve Hall, D. T. (1973). ''Yöneticilerin sosyalleşmesi: beklenenlerin performasyona etkileri''. çev. Bilal Murat Özgüven. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 839-856.
Özet: Bu yazı, genç yöneticilerin yeni katıldıkları firmaya intibakları (sosyalleşmeleri) ile ilgilidir. Yazının ağırlık noktası, işletmenin başlangıçta genç yöneticiden neler beklediklerinin, bu yöneticinin daha sonraki başarı ve performasyonuna ne gibi etkileri olduğu üzerinde toplanmıştır. Konuyu daha açık 'bir şekilde ortaya koyabilmek için <<Örgütsel sosyalleşmenin» basit bir kavramsal modeli ileri sürülmüş ve buna, modelin esas tezini test etmek üzere düzenlenmiş ampirik bir araştırmanın neticeleri hakkında bir rapor eklenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19495
Koleksiyonlarda Görünür:1973 Cilt 2 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_2_15.pdf4.84 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons