Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19490
Title: İşletmelerde tedarikleme
Authors: Aşkun, İnal Cem
Keywords: İşletme
Tedarikleme
Mal ve hizmet
Üretim
Pazarlama
Araçlar
Issue Date: 1973
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Aşkun, İ. C. (1973). ''İşletmelerde tedarikleme''. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 756-764.
Abstract: İşletmeler, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmet üretimi ile ilgili eylemlerini yerine getirebilmek için, herşeyden önce tedariklerneye başvurmak zorundadırlar. Tedarikleme kavramı, geniş ve dar anlamlarda kullanılabilir. Geniş anlamda tedarikleme denilince, işletmenin amacını gerçekleştirebilmek için gerekli üretim ve pazarlama araçlarının sağlanması anlaşılır. Bu bakımdan ödeme araçlarının bulunması , diğer deyişle finanslama; kas ve kafa gücünün bulunup, seçilmesi ki bu da iş gören (personel) terlariki diye anılır, hepsi geniş anlamda tedarikleme konusu içine girer. Dar anlamda tedarikleme ise, işletmenin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli olan binaların, makinelerin, araç ve gereçlerin, hammadde, parça ve bölüntülerin, yarı mamul ve mamullerin bulunup, sağlanması anlamında kullanılır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19490
Appears in Collections:1973 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_10.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons