Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19489
Title: Büyük çelik kuruluşları, buluş ve yenilik
Authors: Adams, Walter
Dirlam, Joel B.
Barutçugil, İsmet Sabit
Keywords: Büyük çelik kuruluş
Piyasa gücü
Birleşme
Schurnpeter
Manevra
Monopolleşme
Issue Date: 1973
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Adams, W. ve Dirlam, J. B. (1973). ''Büyük çelik kuruluşları, buluş ve yenilik''. çev. İsmet Sabit Barutçugil. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 727-755.
Abstract: «Schumpeter'ci» hipotez, I - Oksijen Çelik imali : buluşun ve yeniliğin tarihçesi, II - Yeniliğe karşı uyuşukluğun maliyet ve kar yönünden bazı sonuçları, III. Schumpeter e atfedilen önemli piyasa gücüne sahip büyük firmaların araştırma ve yenilik için hem daha büyük göstergelere hem de daha geniş kaynaklara sahip olduğu görüşü, yaygın bir mitolojinin bir parçası ve aynı zamanda bir çok iktisatçı arasında adeta bir inanç konusu haline gelmiştir. Gerçekten Schumpeter, büyük yenilikler yaratabilmeleri için firmaların gerekli <<manevra yapabilecekleri yeterli alana sahip olmalarını» ve bu amaçla «belli bir dereceye kadar monopolleşme ile korunmaları» gerektiğini hissetmiştir. Bunun sonucu olarak da «daha fazla birleşmenin yenilik ve gelişmeyi hızlandıracağını» ima etmiştir.
Description: Walter Adams and Joel B. Dirlam, «Big Steel, Invention and Innovation,The Quarterly Journal of Economics, Vol. LXXX, May 1966, No 2, s. 167 · 189.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19489
Appears in Collections:1973 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_9.pdf7.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons