Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19486
Title: Ekonomik entegrasyon
Authors: Aşkan, Hasan
Keywords: Ekonomik
Entegrasyon
Gelişmiş ülke
Sektör
Issue Date: 1973
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Aşkan, H. (1973). ''Ekonomik entegrasyon''. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 667-686.
Abstract: Entegrasyon alanında Amerikan tecrübesi ve talyan hükumetlerinin bilinçli gayretleri, ki aralarında büyük gelir farklılıkları bulunmayan bölgeler yaratmaya yönelmişti, bana bu makalede gelişmiş bölgelerin entegrasyonu üzerinde çalışma imkanı verdi. Entegrasyon konusuna alınabilecek konuların bolluğu beni bu makalede geri kalmış sektörleri bulunan ekonomileri veya bölgedeki devletleri incelemeden alıkoydu, bu özelliklere sahip ekonomiler zaten lkında problemlerine yönelik çalışmaların kapsamına alınabilir. Yalnız yukarıda sektörden bahseder coğrafi bölgeleri kastettim. Bununla beraber kendilerini entegre etmeye çalışan ülkeler bir yanda, diğer gelişmiş ülkelerle entegra olmaya çalışan ülkeler öte yanda, beni Amerikan tecrübesini ve İtalyan hükumetlerinin gayretlerini özetlemek zorunda bıraktı. Bundan maksadım, geri kalmış bölgeleri milli ekonomi seviyesine getirmek için ne kadar çalışmaya ihtiyaç olduğunu göstermektir. Böylece tam endüstrileşmiş ülkeler eğer büyük hayaller içinde değillerse diğer milletlerden bu kadar büyük yardım beklemenin gereğini görebilirler.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19486
Appears in Collections:1973 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_6.pdf5.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons