Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19402
Title: Altın piyasası 1968-1973
Authors: Uludağ, İlhan
Keywords: Altın piyasası
Endüstriyel
Tüketim
Reel gelir seviyesi
Altın, parasal fonksiyonu
Para tarihi
Issue Date: 1973
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Uludağ, İ. (1973). ''Altın piyasası 1968-1973''. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 2(2), 614-630.
Abstract: Endüstriyel amaçlarla talep edilen altın miktarının, zaman içerisinde sürekli bir artış gösterdiği görülmektedir. Endüstriyel tüketiminde ki bu artış yaklaşık olarak her yıl % 10 oranındadır. (Bkz. Tablo I) Bunun yanında, fert reel gelir seviyesinin de zaman süreci içinde gittikçe yükelmiş olması, altının, süs eşyası yapımında daha çok kullanımına sebep olmuştur. Ayrıca, spekülatif talep dışındaki altın iddiharı, her zaman güvenilir bir kişi el tasarruf şekli olarak kabul edilmiş olduğundan, altın bu amaçla da önemli bir talep potansiyeline sahip bulunmaktadır. Altın, parasal fonksiyonu yönünden alındığında, arı metal ilk defa para olarak kullanımının, M.Ö. ye kadar da andığı görülür. Bilindiği gibi, modern anlamıyla Altın Standardı ise 19. y.yılın başında kurulmuştur. Para tarihi boyunca, altın para; diğer metal paraların çok üzerinde bir değere sahip olmuştur. Günümüzde ise onun bu değerini aynen muhafaza ettiğini, milli paraların değerleri tespitinde değişmez bir değer ölçüsü (denominatör) olarak seçilmiş olduğu görülmektedir (1). Gerçekten, ilk defa 1819'da Sterlinin, 1870 de İskandinavya paralarının ve Markın, 1897'de rublenin (Rus parası) , 1900'de doların, altın ile aralarında sabit bir oran tespit edilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19402
Appears in Collections:1973 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_4.pdf4.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons