Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19201
Title: Nadir bir olgu: renal hücreli karsinom ile cushing hastalığı birlikteliği
Other Titles: Case report of a rare disease: concomitant renal cell carcinoma with cushing's disease
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.
Çalapkulu, Murat
Gül, Özen Öz
Cander, Soner
Ersoy, Canan
Ertürk, Erdinç
Keywords: Cushing hastalığı
Renal hücreli karsinom
Renal cell carcinoma
Cushing sendromu
Cushing syndrome
Cushing's disease
Issue Date: 7-Nov-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalapulu, M. vd. (2018). ''Nadir bir olgu: renal hücreli karsinom ile cushing hastalığı birlikteliği''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(3), 109-112.
Abstract: Hipofiz bezinden adrenokortikotropik hormon (ACTH) salgılayan adenom, endojen Cushing hastalığının en sık görülen nedenidir. Renal hücreli karsinom (RCC) en sık görülen böbrek kanseridir ve bu kanser ile ilişkili birçok endokrinolojik anormallik olabilir. Renal hücreli karsinom tanısı alan hastalarda Cushing sendromu saptanabilirken Cushing hastalığı çok nadir görülür. Cushing hastalığının tanısı klinik semptomlar, endokrinolojik testler ve radyolojik bulguların değerlendirilmesi ile konur. Cushing hastalığında en etkili tedavi adenomun rezeksiyonudur ama makroadenomlarda rezeksiyon ile kür şansı daha düşüktür. Postoperatif dönemde kür sağlanamamış olgularda tedavi seçenekleri arasında radyoterapi, medikal tedaviler (bromokriptin, siproheptadin, ketakonazol, pasireotide gibi) veya bilateral adrenalektomi düşünülebilir. Burada Cushing hastalığı ile birlikte renal hücreli karsinom tanısı konulan bir hasta sunulacaktır.
Adrenocorticotropic hormone (ACTH)-secreting pituitary adenoma is the most common cause of endogenous Cushing’s disease. Renal cell carcinoma (RCC) is the most common renal cancer and there may be many endocrinologic abnormalities associated with this cancer. Cushing’s syndrome can be observed in patients who are diagnosed with renal cell carcinoma, although Cushing's disease is very rare. The diagnosis of Cushing's disease is made by the evaluation of clinical symptoms, endocrinological tests and radiological findings. The most effective treatment for Cushing's disease is adenomal resection, but the chance of cure with resection is lower in macroadenomas. Radiotherapy, medical treatments (such as bromocriptine, cyproheptadine, ketaconazole, pasireotide) or bilateral adrenalectomy may be considered in cases of not cured in the postoperative period. In this report, we present a patient with a diagnosis of Cushing’s disease and renal cell carcinoma.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/593570
http://hdl.handle.net/11452/19201
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2018 Cilt 44 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44_3_12.pdf228.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons