Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19141
Title: Graves oftalmopati tanılı olguların yoğunluk ayarlı ve üçboyutlu konformal retro-orbital radyoterapi planlarının dozimetrik olarak incelenmesi
Other Titles: A dosimetric study of intensity modulated and three dimensional conformal retro-orbital radiotherapy plans of graves ophthalmopthy diagnosed patients
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Bolat, Duygu
Çetintaş, Sibel Kahraman
Tunç, Sema Gözcü
Kurt, Meral
Abakay, Candan Demiröz
Aydın, Oğuz
Altaş, Habibe
Keywords: Orbita radyoterapisi
Graves oftalmopatisi
Yoğunluk ayarlı radyoterapi
Üç boyutlu konformal radyoterapi
Intensity modulated radiotherapy
Graves ophthalmopthy
Three Dimensional conformal radiotherapy
Orbit radiotherapy
Issue Date: 21-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bolat, D. vd. (2018). ''Graves oftalmopati tanılı olguların yoğunluk ayarlı ve üçboyutlu konformal retro-orbital radyoterapi planlarının dozimetrik olarak incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(2), 75-81.
Abstract: Graves oftalmopati (GO) tanılı olguların radyoterapi ile tedavisinde; karşılıklı lateral üç boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT) ve yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) teknikleri kullanılarak hedef hacmin ve riskli organların aldığı dozların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada; GO tanılı 15 hastaya fraksiyon dozu 2 Gy toplam doz 20 Gy olacak şekilde 3BKRT ve YART tekniği ile iki ayrı tedavi planı oluşturuldu. Planlanan hedef hacmin (PTV) ve riskli organların aldığı doz değerleri karşılaştırıldı ve homojenite indeksi (HI), konformite indeksi (CI) değerleri hesaplanıp Monitor Unit (MU) değerlerine bakıldı. PTV’nin D95% (p=0,583) değerinde iki teknik arasında fark görülmedi; D98% (p<0,001) değerinde YART tekniğinin üstünlüğü görüldü. Sonuç olarak; hastanın katarakt olmasına neden olabilecek dozlardan kaçınmak istendiğinden, kullanılan karşılıklı lateral açıdan dolayı 3BKRT tekniğinin daha düşük doz radyasyon aldığı söylenebilir.
In the treatment of Graves Ophthalmopthy (GO) with radiotherapy, we aimed to compare the doses of target volume and critical organs by using mutual lateral three dimensional conformal radiotherapy (3DCRT) and intensity modulated radiotherapy (IMRT) techniques. In this study, two separete treatment plans were develepod with 3DCRT radiotherapy and IMRT with a fraction dose of 2 Gy and the total doses of 20 Gy in 15 patients with GO diagnosis. The dose values of the planned target volume (PTV) and critical organs were compared and homogeneity index (HI), conformity index (CI) values were calculated and Monitor Unit (MU) values were eveluated. There was no difference between two techniques at D95% (p=0,583) of PTV; D98% (p<0,001) took advantege of in IMRT technique. As a result; it can be said that the 3DCRT technique used for the lateral angle of the patient wants to avoid the doses that cause cataract.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/533585
http://hdl.handle.net/11452/19141
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2018 Cilt 44 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44_2_3.pdf375.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons