Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19083
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-07T07:30:12Z-
dc.date.available2021-04-07T07:30:12Z-
dc.date.issued1982-
dc.identifier.citationSabuncuoğlu, Z. (1982). “Endüstriel yorgunluk ve çalışma mutluluğu”. Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 11-13.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/19083-
dc.description.abstractEndüstri devriminden bu yana özellikle makinalaşma ve onun doğal uzantısı sayılan otomasyon sürecinin üretimde nicelik ve nitelik yönünden önemli artışlar sağladığı tartışma götürmeyecek kadar açık ve kesin bir gerçektir. Ne varki bu gelişmenin toplumlara aynı ölçüde çalışma mutluluğu getirdiği son derece kuşkuyla karşılanan ve tartışılması gereken güncel konulardan birini oluşturur. Bu sorunu, bazılarının ileri sürdüğü gibi sadece gelişmiş ülkelere özgü bir konu olarak nitelemek yersiz ve tutarsız bir görüştür. Sanayileşme sürecine girmiş her ülke sanayileşmenin doğasında var olan her sorunu bütünüyle göğüslemek zorundadır. İşte bu sorunlar demeti içinde ilgi çeken konulardan biri sanayileşmenin çalışan kesim üzerinde yarattığı fiziksel ve ruhsal yorgunluktur. Konunun ülkemiz açısından önemi küçümsenemez. Türk sanayisinin kazandığı gelişim artık çiçeği burnunda olmaktan çıktığına göre, endüstriel sorunlar içinde yer a!an çalışan kesimin psikolojik mutluluğu ya da mutsuzluğu ve bunu doğuran nedenlerin araştırılmasının geciken bir girişim olduğu kanısındayız. Böyle bir çalışmanın ekonomik ve sosyal yararı yanında , insancıl bir görev olduğu da unutulmamalıdır. Ehdüstriel yorgunluk kavram olarak, çalışan kesimin ağır çalışma koşullarına , işin gereklerine ya da günün büyük bölümünü birlikte geçirdiği çalışma grubuna gerektiği gibi uyarlanamamasından doğan fiziksel ve ruhsal sıkıntılar ya da açmazlar olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, işlerle bunları yapan kişiler arasında görülen dengesizlik ve uyumsuzluktan doğan çelişkilerin görüntüsüdür. Endüstriel yorgunluğa yol açan çelişkileri ve çalışma mutluluğu üzerindeki etkilerini ayrıntılara inmeksizin özetlemeye çalışacağız.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.rights.uriAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.subjectEndüstri devrimitr_TR
dc.subjectTürk sanayisitr_TR
dc.subjectEndüstriel yorgunluktr_TR
dc.subjectÇalışma mutluluğutr_TR
dc.titleEndüstriel yorgunluk ve çalışma mutluluğutr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage11tr_TR
dc.identifier.endpage13tr_TR
dc.identifier.volume1tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorSabuncuoğlu, Zeyyat-
Appears in Collections:1982 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_2.pdf803.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons