Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18924
Title: 0-6 yaş çocuklarda ev kazası geçirme sıklığı ve ilişkili faktörler
Other Titles: The frequency of having home accident among 0-6 aged children and related factors
Authors: Karatepe, Tekin Ulaş
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Akış, Nalan
Keywords: Ev kazası
Güvenlik tanılama ölçeği
Epidemiyoloji
Çocuklar
Issue Date: 21-Jan-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karatepeş, T. U. ve Akış, N. (2013). "0-6 yaş çocuklarda ev kazası geçirme sıklığı ve ilişkili faktörler". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(3), 165-168.
Abstract: Bu çalışma, Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesinde yaşayan 0-6 yaş grubu çocuklarda yapılan kesitsel bir araştırmadır. Çalış mada çocukların son iki hafta içinde ev kazası geçirme sıklığı ve ilişkili risk faktörleri değerlendirilmiştir. Çocukların ev kazası geçirme sıklığı % 19,65 (n=104) bulunmuştur. Kaza geçirme sıklığı erkek çocuklarda kız çocuklara göre anlamlı olarak daha fazladır (sırasıyla % 25,67, % 13,80; p<0,05). En sık karşılaşılan kaza tipi düşmedir (%67,21) ve kazaların %82,22’si ev içinde meydana gelmiştir. Ev kazası geçiren çocukların annelerinin güvenlik tanılama ölçeğinden aldıkları ortalama puan 162,91 ± 20,34; geçirmeyenlerin ise 169,22±18,91’dir. Ev kazası geçirmeyen çocukların anneleri anlamlı olarak daha fazla puan almışlardır (p<0,05). Çocuklarda ev kazalarını azaltmak için anne babalara eğitim verilmesi uygun olacaktır
This study is a cross-sectional one which is carried out with children aged between 0-6 living in Nilufer Public Health Research and Training Area. In the study, the frequency of children’s having home accidents in two weeks time and related risk factors were considered. The fre quency of children’s having home accident has been found 19,65 % (n=104).The frequency of having accident is significantly more in boys than girls (respectively 25,67 %, 13,80 %; p<0,05). In the present study, the most frequent type of home accidents is found to be falls (67,21 %) while 82,22 % of the children were found to have home accident. While the mean score that the mothers of children having home accidents got from the identification of security measures scale was 162,91 ± 20,34; the mean score that the mothers of children who did not have any home accidents was 169,22±18,91. The mothers of the children who did not have any home accidents significantly got more scores on the scale (p<0,05). Giving education to parents will be relevant to reduce accidents among children.
Description: 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde (Bursa-2012) bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421179
http://hdl.handle.net/11452/18924
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2013 Cilt 39 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_3_4.pdf319.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons