Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18910
Title: Yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniği kullanılarak tedavi edilen akciğer kanserli hastaların tedavi planlarının dozimetrik olarak incelenmesi
Other Titles: Dosimetric investigation of the treatment planning lung cancer patient treated with using ıntensity modulated radiation therapy
Authors: Toksoy, Turgay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Tunç, Sema
Altay, Ali
Kurt, Meral
Çetintaş, Sibel Kahraman
Okumuş, Dilruba
Kula, Zehra
Kekilli, Esra
Özkan, Lütfi
Keywords: YART
Gamma analizi
2D Array
EPID
Dozimetrik doğrulama
IMRT
Epid
Dosimetric verification
2D Array
Gamma analysis
Issue Date: 20-May-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Toksoy, T. vd. (2013). "Yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniği kullanılarak tedavi edilen akciğer kanserli hastaların tedavi planlarının dozimetrik olarak incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(2), 83-87.
Abstract: Çalışmamızın amacı yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) tekniği ile tedavi edilen akciğer kanserli hastaların bilgisayarlı tedavi planma sistemi (BTPS) ile oluşturulan tedavi planlarının iki farklı dozimetrik ekipman kullanılarak doz kontrollerinin yapılması, bu ekipmanların güvenilirlik ve uygulanabilirlik açısından karşılaştırılmasıdır. BTPS ile oluşturulan 15 YART tedavi planlanın dozimetrik doğrulaması iki boyutlu düzlem dedektör (2D – Array) ve elektronik portal görüntüleme cihazı (EPID) ile yapılmıştır. Ölçümlerin BTPS verileri ile karşılaştırılmasında gamma analiz yöntemi kullanılmıştır. Ölçülen YART alanlarının dozimetrik doğrulamasında elde edilen gamma parametrelerinin medyan değerleri ve dağılım aralığı 2D Array için = 1.207 (0.890 – 2.177) = 0.406 (0.326 – 0.508) ve = 98.06 (95.05 – 100), EPID için = 1.709 (1.265 – 4.324), = 0.379 (0.257 – 0.531) ve = 97.81 (95.02 – 99.82) olarak bulunmuştur. Her iki sistem için de elde edilen sonuçların tedavi kabul koşullarını sağlamasına karşın EPID ile elde edilen parametrelerinin 2D – Array’den daha yüksek olduğu görülmüştür. parametresi açısından oluşan farkın iki dedektör arasındaki uzaysal çözünürlük farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. EPID sisteminin yüksek uzaysal çözünürlüğü ile akciğer kanserleri için önemli olan düşük doz bölgelerinin ölçülmesinde daha uygun bir sistem olduğuna, BTPS’den kaynaklanan hataların belirlenmesinde daha güvenilir olacağı sonucuna varılmıştır.
The aim of this study was to perform the dosimetric controls of lung cancer patients’ IMRT treatment plans that generated by CTPS with using two different equipments and also to make comparison in terms of their reliability and practicability. Dosimetric investigation of 15 IMRT treatment plans which created by CTPS was performed by 2D-Array and EPID and then compared with gamma analysis. The overall median values obtained from comparision of 2D-Array and TPS for all plans were = 1.207 (0.890 – 2.177) = 0.406 (0.326 – 0.508) and = 98.06 (95.05 – 100). And the overall median values obtained from comparision of EPID and TPS for all plans were = 1.709 (1.265 – 4.324), = 0.379 (0.257 – 0.531) and = 97.81 (95.02 – 99.82) for EPID. Although the overall results of IMRT plans verification using EPID and 2D-Array were within the tolerance levels, the results for were higher in EPID. The differences of spatial resolution was emphasized between two systems and thought that the result of differences caused by this spatial resolution differences. The measurement for low dose region, which is important for the lung cancer, EPID with its finer resolution is more suitable to detect the dosimetric errors caused by CTPS.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421157
http://hdl.handle.net/11452/18910
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2013 Cilt 39 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39_2_3.pdf255.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons