Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18854
Title: Kök hücre nakli hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı
Other Titles: The use of complementary and alternative medicine by the stem cell transplantation patients
Authors: Akkuş, Yeliz
Akdemir, Nuran
Göker, Hakan
Aksu, Salih
Sucak, Gülsan A.
Özet, Gülsüm
İlhan, Osman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.
Karacan, Yasemin
Tekinalp, Atakan
Özkocaman, Vildan
Ali, Rıdvan
Özkalemkaş, Fahir
Keywords: Kanser
Kan kök hücre nakli
Alternatif tıp
Cancer
Stem cell transplantation
Complementary medicine
Issue Date: 16-Dec-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karacan, Y. vd. (2012). "Kök hücre nakli hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38(1), 1-6.
Abstract: Bu çalışma kök hücre nakli yapılan hastaların nakil öncesi ya da nakil sonrası TAT uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler Ankara’da bulunan 5 hastanede tedavi gören 153 hastadan toplanmıştır. Veri toplama formu sosyo-demografik özellikler ve geçen ve bir önceki yıllardaki ilik nakillerinde TAT kullanımına ilişkin bilgileri kapsamaktadır. Hastaların TAT rak %48.4’ünün şifalı bitkisel ürünleri, %28.1’inin dini aktiviteleri (dualar) kullandığı belirlenmiştir. Hastaların sıklıkla bitkisel ürün olarak ısırgan otunu (%69.0) ,hayvansal ürün olarak ise kaplumbağa kanını kullandığı saptandı. Hastalar çoğunlukla tedavi edici, gevşetici ve manevi güç olarak TAT kullandığını belirtmiştir. Hastaların %79.0’u doktorları ile TAT kullanımlarına ilişkin tartışmadıklarını/danışmadıklarını belirtmiştir. Bu çalışmanın bulgularının diğer çalışmalardakilerle benzer olduğu saptanmıştır.
The aim of this descriptive study was to investigate the types and prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) use among patients with malignancy who have undergone bone marrow transplantation (before and after). A demographic questionnaire was completed with 153 patients at five hospitals located in Ankara. Data has been collected from a face-to-face interview performed by a nurse. The most common types of CAM used were herbs (%48.4) and pray (%28.1). The most frequently used herb was stinging nettle (%69.0) and animal product was blood of turtle. Common reasons for using CAM were that it is “curative", it gives "relaxation" and evokes "spiritual wellbeing”. Majority of the patients using CAM (%79.0) did not discuss the use of these therapies with their primary physicians. This study revealed that most findings in this study are similar to the results of other studies.
Description: Çalışma 2006 yılında 32. Ulusal Türk Hematoloji Kongresi’ nde sözel bildiri olarak sunulmuş olup, ‘Genç Katılımcı Ödülü’ almıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421043
http://hdl.handle.net/11452/18854
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2012 Cilt 38 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38_1_1.pdf212.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons