Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18798
Title: Tifoya bağlı masif alt gastrointestinal kanama
Other Titles: Massive lower gastrointestinal bleeding due to typhoid fever: A case report
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Anabilim Dalı.
Kaya, Tezcan
Kazak, Esra
Gürel, Selim
Akalın, Halis
Mıstık, Reşit
Keywords: Tifo
Masif gastrointestinal kanama
Typhoid fever
Massive gastrointestinal bleeding
Issue Date: 8-Nov-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, T. vd. (2006). "Tifoya bağlı masif alt gastrointestinal kanama". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(3), 99-102.
Abstract: Tifo Salmonella Typhi’nin neden olduğu sistemik bir hastalıktır. Ateş, baş ağrısı, kırgınlık, iştahsızlık, relatif bradikardi, konstipasyon veya diyare ile karakterizedir. Gastrointestinal kanama tifonun major intestinal komplikasyonlarından birisidir. Bununla beraber tifoya bağlı masif alt gastrointestinal kanama literatürde nadir olarak bildirilmiştir. Masif alt gastrointestinal kanama ayırıcı tanısına bu hastalığın da dahil edilmesi önemlidir. Tifoya bağlı intestinal kanamanın tedavisinde klasik yaklaşım konservatiftir. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen hastalarda acil rezeksiyon düşünülmelidir. Burada, tifoya bağlı masif alt intestinal kanamanın görüldüğü ve konservatif olarak tedavi edilen bir olguyu sunduk.
Typhoid fever is a systemic infection caused by the bacterium Salmonella Typhi. It is characterized by fever, headache, malaise, anorexia, relative bradycardia, constipation or diarrhea. Gastrointestinal bleeding is one of the major intestinal complication of typhoid fever. However, typhoid fever complicated by massive lower gastrointestinal bleeding has rarely been reported in the literature. It is important to include this disease in the differential diagnosis of massive lower gastrointestinal haemorrhage. The classic approach to the management of intestinal haemorrhage due to typhoid infection has been conservative. In the event of massive haemorrhage which does not respond to conservative measures, emergency resection should be considered. Here, we present a case of typhoid fever complicated by massive lower intestinal bleeding and treated conservatively by medical agents.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420604
http://hdl.handle.net/11452/18798
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2006 Cilt 32 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_3_6.pdf165.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons