Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18792
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-02T07:08:27Z-
dc.date.available2021-04-02T07:08:27Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationKıyıcı, M. (2006). "Fistülizan tip crohn hastalığında infliksimab kullanımı sonrasında yaygın tüberküloz enfeksiyonu gelişen bir olgu – reaktivasyon mu? IRIS mı?". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(2), 65-70.tr_TR
dc.identifier.issn1300-414X-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420591-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18792-
dc.description.abstractFistülizan tip Crohn hastalığı nedeni ile tek doz infliksimab kullanılan bir hastada gelişen yaygın tüberküloz enfeksiyonu ve ciddi enfeksi yonlar sonrası fatal seyir izlenmişti. Tümör Nekrozis Faktör-α antagonistlerinin romatoid artrit, Crohn hastalığı ve psöriaziste kullanım endikasyonları vardır. Ancak bu ajanların kullanımına bağlı başta tüberküloz olmak üzere birçok önemli komplikasyon görülebilmektedir. Sunduğumuz olgunun ışığında oldukça güncel olan bu konudaki literatür tekrar değerlendirilmiş ve konsensus sağlanan görüşler sunul muşturtr_TR
dc.description.abstractA single dose of infliximab administration for a patient with fistulating Crohn’s disease led to a fatal course after disseminated tuberculosis and fungal sepsis. Tumor Necrosis Factor–α antagonists are known to have administrative indication in romatoid arthritis, Crohn’s disease and psoriasis. However, many important complications may be seen during their usage, especially tuberculosis. In this report, the case was discussed, the literature was reviewed and main points with consensus were presented.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİnflamatuar barsak hastalığıtr_TR
dc.subjectSepsistr_TR
dc.subjectTNF-α antagonistleritr_TR
dc.subjectMiliyer tuberculozisen_US
dc.subjectInflammatory bowel diseaseen_US
dc.subjectMiliary tuberculosisen_US
dc.subjectTNF-α antagonistsen_US
dc.titleFistülizan tip crohn hastalığında infliksimab kullanımı sonrasında yaygın tüberküloz enfeksiyonu gelişen bir olgu – reaktivasyon mu? IRIS mı?tr_TR
dc.title.alternativeA case of disseminated tuberculosis after ınfliximab administration for fistulating crohn’s disease – ıs ıt a reactivation or IRIS?en_US
dc.typeArticleen_US
dc.typeOlgu bildirimitr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage65tr_TR
dc.identifier.endpage70tr_TR
dc.identifier.volume32tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Medical Facultytr_TR
dc.contributor.buuauthorKıyıcı, Murat-
dc.contributor.buuauthorÖzal, Güze-
dc.contributor.buuauthorDolar, Enver-
dc.contributor.buuauthorGülten, Macit-
dc.contributor.buuauthorNak, Selim Giray-
dc.contributor.buuauthorGürel, Selim-
dc.contributor.buuauthorUslusoy, Hüseyin-
dc.contributor.buuauthorKeskin, Murat-
Appears in Collections:2006 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_6.pdf228.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons