Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18792
Başlık: Fistülizan tip crohn hastalığında infliksimab kullanımı sonrasında yaygın tüberküloz enfeksiyonu gelişen bir olgu – reaktivasyon mu? IRIS mı?
Diğer Başlıklar: A case of disseminated tuberculosis after ınfliximab administration for fistulating crohn’s disease – ıs ıt a reactivation or IRIS?
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Anabilim Dalı.
Kıyıcı, Murat
Özal, Güze
Dolar, Enver
Gülten, Macit
Nak, Selim Giray
Gürel, Selim
Uslusoy, Hüseyin
Keskin, Murat
Anahtar kelimeler: İnflamatuar barsak hastalığı
Sepsis
TNF-α antagonistleri
Miliyer tuberculozis
Inflammatory bowel disease
Miliary tuberculosis
TNF-α antagonists
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kıyıcı, M. (2006). "Fistülizan tip crohn hastalığında infliksimab kullanımı sonrasında yaygın tüberküloz enfeksiyonu gelişen bir olgu – reaktivasyon mu? IRIS mı?". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 32(2), 65-70.
Özet: Fistülizan tip Crohn hastalığı nedeni ile tek doz infliksimab kullanılan bir hastada gelişen yaygın tüberküloz enfeksiyonu ve ciddi enfeksi yonlar sonrası fatal seyir izlenmişti. Tümör Nekrozis Faktör-α antagonistlerinin romatoid artrit, Crohn hastalığı ve psöriaziste kullanım endikasyonları vardır. Ancak bu ajanların kullanımına bağlı başta tüberküloz olmak üzere birçok önemli komplikasyon görülebilmektedir. Sunduğumuz olgunun ışığında oldukça güncel olan bu konudaki literatür tekrar değerlendirilmiş ve konsensus sağlanan görüşler sunul muştur
A single dose of infliximab administration for a patient with fistulating Crohn’s disease led to a fatal course after disseminated tuberculosis and fungal sepsis. Tumor Necrosis Factor–α antagonists are known to have administrative indication in romatoid arthritis, Crohn’s disease and psoriasis. However, many important complications may be seen during their usage, especially tuberculosis. In this report, the case was discussed, the literature was reviewed and main points with consensus were presented.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420591
http://hdl.handle.net/11452/18792
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2006 Cilt 32 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
32_2_6.pdf228.71 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons