Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18728
Title: Vajinal akıntıya hastaların yaklaşımı
Other Titles: Approach of patients to vaginal discharge
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Ozan, Hakan
Özerkan, Kemal
Keywords: Vajinal akıntı
Vaginal discharge
Issue Date: 29-Feb-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ozan, H. ve Özerkan, K. (2008). “Vajinal akıntıya hastaların yaklaşımı”. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 34(2), 53-54.
Abstract: Bu çalışmada amaç vajinal akıntı konusuna hastaların verdiği önemi ve tedavilerini değerlendirmektir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı polikliniğine vajinal akıntı nedeniyle başvuran 417 olgunun bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların %16’sının 1ay, %11’inin 3 ay, %14’ünün 6 ay, %26’sının 1 yıl, %11’inin 3 yıl ve %22’sinin 3 yıldan uzun bir süredir vajinal akıntı şikayeti mevcuttu. Bu şikayetle başvuran olguların %35’i ilk defa tedavi için doktora başvururken, %18’i daha önce bir pratisyen doktora, %45’i de bir jinekoloğa tedavi için başvurmuştu. Hastaların %63’üne medikal tedavi verilirken sadece %28 olguda eş tedavisi uygulanmıştı. Vajinal akıntı şikayetiyle polikliniğimize başvuran olguların yapılan pelvik muayeneleri ve laboratuar değerlendirmeleri sonucunda %43 olguda kanıta dayalı enfeksiyon saptanmış ve tedavi verilmişti. Vajinal akıntının, gerek hasta gerekse doktor açısından daha çok önem verilmesi gereken genel bir sağlık sorunu olduğu sonucuna varıldı.
We aimed to evaluate the degree of importance that the patients attribute to the complaint of vaginal discharge and their treatment. Four hundred seventeen patients, who were admitted to Uludağ University Medical Faculty, Obstetrics and Gynecology outpatient clinics with the complaint of vaginal discharge, were evaluated retrospectively. Sixteen percent of the patients was complaining for 1 month, 11 % for 3 months, 14 % for 6 months, 26 % for 1 year, 11 % for 3 years and 22 % for more than 3 years. While 35 % were asking for medical help for the first time, 18 % had admitted to a general practitioner and 45 % to a gynaecologist previously. Though 63 % had given medical treatment, only 28% of the cases were treated with her partner. After the evaluation of the patient by the pelvic examination and the laboratory methods, 43 % of them were treated upon evidence based infection. We conclude that vaginal discharge is a common health problem requiring more interest from patients and physicians.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420721
http://hdl.handle.net/11452/18728
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2008 Cilt 34 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_2_4.pdf129.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons