Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18682
Title: Çocukluk çağında vitamin B12 eksikliği klinik bulgular ve tedavi
Other Titles: Vitamin B12 defıiıincy: the clinical features and treatment during childhood
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nöroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı.
Baytan, Birol
Özdemir, Özlem
Erdemir, Gülin
Güneş, Adalet Meral
Keywords: Çocuk
Vitamin B12 eksikliği
Anemi
Children
Vitamin B12 deficiency
Anemia
Issue Date: 7-Nov-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baytan, B. vd. (2007). "Çocukluk çağında vitamin B12 eksikliği klinik bulgular ve tedavi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(2), 61-64.
Abstract: Vitamin B12 eksikliği gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla diyette alım kusuruna bağlı gelişir. Bu çalışmamızda çeşitli yakınmalarla çocuk genel polikliniğine başvuran çocuklar arasında vitamin B12 eksikliği saptanan olgular incelendi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi genel çocuk polikliniğine 2005-2006 yılları arasında değişik nedenler ile başvuran 3980 olgunun 15’inde anamnez, klinik ve laboratuar bulgular eşliğinde vitamin B12 eksikliği düşünüldü. Olguların %80’ni düşük sosyoekonomik düzeyli ailelerdendi ve vitamin B12’den fakir beslendiği saptandı. Vitamin B12 eksikliği sosyoekonomik düzeyi düşük ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Erken tanı ve tedavi ile önemli ve kalıcı nörolojik komplikasyonlar engellenebilir.
Vitamin B12 deficiency is usually due to nutritional problems in developing countries. In this study, clinical and laboratory findings of vitamin B12 deficiency are described in children. Over a one year period, from 2005 to 2006, vitamin B12 deficiency was diagnosed in 15 children due to the history, clinical and laboratory findings among 3980 cases who were admitted to Uludağ University faculty of Medicine Pediatric policlinic with different compliants. 80% of patients were in poor socioeconomic conditions and their animal food intake was inadequate. Vitamin B12 deficiency is an important public health problem among children in developing countries. Early recognition and treatment of vitamin B12 deficiency is important for prevention of irreversible neurologic complications.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420625
http://hdl.handle.net/11452/18682
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2007 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_3.pdf188.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons