Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18539
Title: Geçici takipneli yenidoğan olguların irdelenmesi
Other Titles: The evaluation of cases with transient tachypnea of newborn
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Köksal, Nilgün
Bayram, Yusuf
Durmaz, Oğuzhan
Keywords: Yenidoğanın geçici takipnesi
Transient tachypnea of newborn
Risk faktörleri
Takipnenin uzaması
Risk factors
Prolongation of tachypnea
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köksal, N. vd. (2002). "Geçici takipneli yenidoğan olguların irdelenmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 28(1), 5-7.
Abstract: Yenidoğanın geçici takipnesi, fetal akciğer sıvısının resorbsiyonunda gecikmeden kaynaklanan ve doğumu izleyen ilk saatlerde sıkça görülen bir klinik tablodur. Çalışmamızda Eylül 1997 ile Nisan 2000 tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım ünitemize yenidoğanın geçici takipnesi tanısıyla yatırılan 108 yenidoğan irdelendi. Olgularımızda yenidoğanın geçici takipnesi gelişimi için erkek cinsiyet, prematürite, sezeryanla doğum ve fetal distresin risk faktörü olduğu saptandı. Takipnesi 3 günden uzun süre devam eden tüm olgularımızın yatışta solunum dakika sayısı 80/dakikanın üzerindeydi, kan gazlarında patoloji (asidoz, hipoksemi ve/veya hiperkarbi) ve perinatal risk faktörleri mevcuttu. Bu bulguların eşlik ettiği bebeklerde yenidoğanın geçici takipnesinin üç günden uzun sürebileceğinin klinik izlem esnasında göz önüne alınmasının uygun olacağı düşünüldü
Transient tachypnea of the newborn (TTN) is a clinical situation due to the delay in fetal lung fluid reabsorbtion and is frequently encountered in the first few hours after labor. In our study, we examined newborns admitted to the neonatal intensive care unit with the diagnosis at TTN between September 1997 and April 2000. The encountered risk factors for TTN were male gender, prematurity, delivery by cesarean section and fetal distress. TTN was prolonged in cases whose respiration rate at the admission were higher than 80/min, blood gases were out of normal limits, and those who had perinatal risk factors.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420137
http://hdl.handle.net/11452/18539
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2002 Cilt 28 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_1_3.pdf202.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons