Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-29T06:32:31Z-
dc.date.available2021-03-29T06:32:31Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationŞenaras, A. E. ve Sezen, H. k. (2016). "AGV niteliklerinin imalat sistemlerine etkisinin benzetim ile incelenmesi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(1), 103-117.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3386-
dc.identifier.urihttp://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2016_1/ASL07.pdf-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18518-
dc.description.abstractRekabetin artması firmaları daha etkin ve verimli olmaya zorlamaktadır. Verimliliği artırmanın bir yolu ürüne değer katmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu değer katmayan işlemlerin başında da ürünün fabrika içinde gezmesi olan postalar arası taşıma gelmektedir. Son yıllarda bu tip taşımalar için sıklıkla AGV seçeneği göz önüne alınmaktadır. Kurulacak taşıma sistemi agv temelli olması durumunda ilk maliyet yüksek olması yanında AGV’nin imalat sistemini nasıl etkileyeceği de önemli bir konudur ve sistem gereksinimi karşılamayan yatırım sisteme katkısı olmayacağı açıktır. Kurulacak yeni taşıma sisteminin özelliklerinin sistem üzerindeki etkilerini incelemek için benzetim tekniği kullanılabilir. Geliştirilen benzetim modeli üzerinde sistem parametrelerini değiştirip bir takım denemeler yaparak sistem performansını ölçmek, yanlış karar verme olasılığını oldukça azaltacaktır. Bu çalışmanın amacı, bir imalat atölyesinde AGV parametrelerinin sistem üzerindeki etkilerini incelenmesidir. AGV’nin faydalı kullanım oranı, beklenen ortalama parça sayısı ve sistem gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı Arena paket programında geliştirilen benzetim modeli ile incelenmiş ve farklı AGV niteliklerine göre sistem sonuçları gözlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIncreasing competition presses companies to become more efficient and productive. One way to increase productivity is the elimination of non-value added processes. One of the nonvalue added process is transportation of the product between posts. Often AGV options are considered for this type of transport in recent years. If chosen logistic is based on AGV, high initial cost will arise but the importing issue is how AGV affects production system and it is obvious that if investment does not meet system requirements, it won’t be useful. To analyze features of the new transport system on the system, simulation technique can be used. Developed simulation model can be used to change AGV parameter, to measure system performance, to realize variety of experiments and it will substantially reduce the probability of making the wrong decision. The purpose of this study is to analyze effect of AGV parameter on the system in a manufacturing shop. It is examined AGV’s useful utilization rate, expected number of production and if AGV’s parameter meets the system requirements or not by simulation model developed in Arena packet program and it is observed different system’s results according to the AGV parameters.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectOtomatik kılavuzlu araç (AGV)tr_TR
dc.subjectİmalat sistemleritr_TR
dc.subjectKesikli olay benzetimitr_TR
dc.subjectAutomated guided vehicleen_US
dc.subjectManufacturing systemsen_US
dc.subjectDiscrete event simulationen_US
dc.titleAGV niteliklerinin imalat sistemlerine etkisinin benzetim ile incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigating effects of AGV’s attributes on manufacturing systems by using simulationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage103tr_TR
dc.identifier.endpage117tr_TR
dc.identifier.volume35tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorŞenaras, Arzu Eren-
dc.contributor.buuauthorSezen, Hayrettin Kemal-
Appears in Collections:2016 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_7.pdf425.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons