Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18466
Title: Bir olgu nedeniyle ikinci primer akciğer karsinomlarının değerlendirilmesi
Other Titles: An evaluation of second primary lung carcinomas based on a case report
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Sarıhan, Süreyya
Gebitekin, Cengiz
Yerci, Ömer
Kurt, Meral
Çetintaş, Sibel K.
Engin, Kayıhan
Keywords: Akciğer kanseri
İkincil malignite
Metastaz
Lung cancer
Second malignancy
Metastasis
Issue Date: 22-Mar-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıhan, S. vd. (2004). "Bir olgu nedeniyle ikinci primer akciğer karsinomlarının değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(1), 47-52.
Abstract: Modern kanser tedavi yaklaşımları ile kürabilite ve sağkalım arttığı için tedavi sonrası ikinci primer tümör görülme sıklığı da artmıştır. İkinci primer tümör insidansının; erkek cinsiyette, ileri yaşta ve ilk tanıdan itibaren geçen süre ile ilişkili olarak arttığı bildirilmiştir. İkinci primer akciğer kanseri insidansı en çok akciğer kanserli hastalarda incelenmiş ve %0.5 oranında bulunmuştur. Akciğerde saptanan nodülün metastaz veya ikinci primer tümör olup olmadığının ayırımı önemlidir. İkinci primer akciğer kanserini intrapulmoner metastazdan ayırtedici tanı kriterleri olarak; farklı histolojik tip, karsinoma insitu orijin ve radyolojik olarak primer akciğer kanserini destekleyecek görünüm olması gerektiği bildirilmiştir. Renal hücreli karsinomlu bir olgumuzda ilk tanıdan 31 ay sonra ikinci primer akciğer kanseri saptanması üzerine ikinci primer akciğer tümörlü olgularımız değerlendirilmiştir.
Cure rates and survival have shown dramatic improvement for patients with cancer due to modern cancer treatments. The incidence of second primary malignancy seems to have increased in recent years and were significantly associated with gender (male), age and calendar year at diagnosis of the first cancer. The incidence of second primary carcinoma of the lung was evaluated in most cases of primary lung cancer. The average incidence of second lung cancer in patients with lung cancer was found as 0.5%. Distinguishing single lung metastasis from primary lung cancer in patients with a solitary lung nodule is important. The criteria for diagnosing lung cancer as a second primary or intrapulmonary metastase were declared to be the different histologic type, origination from carcinoma in situ and gross appearance suggestive of primary lung cancer according to radiologic findings. We found second primary lung cancer in a patient 31 months after initial diagnosis of primary renal cell carcinoma. Thereby, we reviewed second primary lung malignancies.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420391
http://hdl.handle.net/11452/18466
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2004 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_12.pdf285.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons