Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18426
Title: İşitme kaybı saptanan olgularımızın değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of our patients with hearing loss
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Nöroloji Bilim Dalı.
Nacarküçük, Ergun
Okan, Mehmet
Öztürk, Bülent
Keywords: İşitme kaybı
Etioloji
Çocuk
Hearing loss
Etiology
Children
Issue Date: 1-Oct-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nacarküçük, E. vd. (2003). ''İşitme kaybı saptanan olgularımızın değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(3), 7-9.
Abstract: İşitme kaybı çocukluk çağında çeşitli etiolojik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir ve bu nedenle de konuşma ve psikososyal problemlere yol açabilir. Bununla birlikte çocukluk çağında işitme kaybını saptanmanın kolay olmadığı da bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı BERA (Brainstem Evoked Response Auditory; İşitsel beyin sapı cevapları) testi kullanılarak işitme kaybı saptanan olgularımızın özelliklerini incelemektir. Çalışmaya işitme kaybı ön tanısı ile başvuran 540 vaka (265 kız, 275 erkek) alındı. Toplam 29(%5,4) çocukta işitme kaybı saptandı. İşitme kaybı saptanan grup içinde 10 serebral felçli, 9 psikomotor gerilikli, 1 epilepsili, 1 normal çocuk ve 8 değişik tanılar almış vakalar bulunmaktaydı. Olgularımızın işitme kaybı tanısı aldıkları ortalama yaş 26. 4±4. 4 (ort ± standart sapma) ay idi.
Hearing loss may be occur due to various etiologic factors and may cause speaking difficulties and psychosocial problems. However, it is clear that detection of hearing loss is not easy in childhood. Aim of this study is to investigate the characteristics of our patients with hearing loss by using BERA test (Brainstem Evoked Response Auditory). Five hundred forty patients were included in this study. Hearing loss was detected in 29 (5,4 %) patients. The group having hearing loss consisted of 10 children with cerebral palsy, 9 children with psychomotor retardation, 1 child with epilepsy, 1 normal child and 8 children with various illnesses. The mean age of our patients was 26. 4±4. 4 (mean ± SD) months.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/420362
http://hdl.handle.net/11452/18426
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2003 Cilt 29 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_3_2.pdf170.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons