Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18358
Title: Yem analizlerinde infrared spektroskopinin kullanımı
Other Titles: Use of the infrared spectroscopy-in feed analysis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Eren, Mustafa
Keywords: Yem
Analiz
İnfrared
NİR
Feed
Analysis
Infrared
NIR
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, M. (1998). “Yem analizlerinde infrared spektroskopinin kullanımı”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1-2-3), 229-238.
Abstract: Bu makalede öncelikle infrared spektroskopi ile ilgili teorik bilgiler ve kullanım alanları özetlenmiştir. Ardından, yem ham maddeleri, karma yemler ve kaba yemlerin kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesinde infrared spektroskopi kullanımı incelenmiştir. Sonuç olarak, yem ham maddeleri, karma yemler ve kaba yemlerin kimyasal kompozisyonlarının belirlenmesinde infrared spektroskopinin hızlı, ucuz ve çevre dostu bir analiz metodu olarak kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Bunlara ek olarak, eğer yeterli sayıda eğitilmiş insan ve kalibrasyon merkezi sağlanabilirse infrared spektroskopinin Türk Yem Endüstrisi'nde kullanımının kalite ve verimliliği artıracağı vurgulanmıştır.
In this review, firstly information concerned with infrared spectroscopy and its application fields are briefed. Subsequently, use of the infrared spectroscopy for prediction of chemical composition of feed ingredients, mixed feeds and forages is given. It is considered that, the infrared spectroscopy as a rapid, inexpensive and enviromental friendly analytical method can be used to predict chemical composition of feed ingredients, mixed feeds and forages. Futhermore, it is noticed that implementation of the infrared spectroscopy into Turkish Feed Industry can improve the quality and productivity if enough number of competent people and calibration centers are provided.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18358
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1998 Cilt 17 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_24.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons