Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18347
Başlık: Alyuvar potasyum (ek) tipleri ve bazı ekonomik özellikler arasındaki ilişki
Diğer Başlıklar: The relationship between erythrocyte potassium types and some economic traits
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Galip, Nurten
Anahtar kelimeler: Alyuvar K tipleri
Ekonomik özellikler
Erythrocyte potassium values
Economic traits
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Galip, N. (1998). “Alyuvar potasyum (ek) tipleri ve bazı ekonomik özellikler arasındaki ilişki”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1-2-3), 157-165.
Özet: Bedeni oluşturan hücrelerin çoğu yüksek düzeyde potasyum iyonu ve düşük düzeyde sodyum iyonu yoğunluğuna sahiptir. Bu denge hücre membranında bulunan Na-K pompası aktivitesi ile sağlanır. Alyuvarlar içinde bulunan sodyum ve potasyum miktarı ise hayvanların çoğunda farklılık gösterir. Koyunların bazıları yüksek alyuvar potasyum (HK) düzeyine sahip iken bazıları da düşük alyuvar potasyum (LK) düzeyine sahiptir. Bu farklılık genetik olarak kontrol edilir ve LK'u belirleyen gen HK'u belirleyen gene baskındır. Koyunlarda olduğu gibi diğer bazı türlerde de (sığır, manda, keçi, eşek) HK ve LK tipleri vardır. Alyuvar içinde bulunan potasyum miktarının sürekli aynı koşullar altında tutulan hayvanlarda nispeten sabit kaldığı bilinmektedir. Potasyum tipleri ve ekonomik özellikler (canlı ağırlık kazancı, süt, yapağı ve döl verimi ile çevreye uyum yeteneği) arasında bir ilişki olabilir. Eğer böyle bir ilişki varsa, K tipleri hayvanların verim yönünden seçimine yardımcı olabilir.
Most animal cells maintain a high internal potassium and low sodium concentration by means of the activity of Na-K pump in the cell/ membrane. But there is a variety of values for erythrocyte potassium or sodium concentrations in most animal species. Some sheep have high erythrocyte potassium (HK type) values and other sheep have low erythrocyte potassium (LK types) values. This difference is geneticalIy controlled and the gene determining LK type is dominant to HK type. Some other species (low, buffalo, goal, donkey) also have HK type and LK type, like those of sheep breeds. It has been known that the erythrocyte potassium (EK) concentrations remain relatively stable in animals kept under constant environmental conditions. It may be an association between K types and economic trails live weight gain, milk yield, fleeceweight, fertilite, adaptation).If this association is established, K types may help for early selection of animals.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18347
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:1998 Cilt 17 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
17_1_16.pdf1.98 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons