Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18267
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-24T12:16:54Z-
dc.date.available2021-03-24T12:16:54Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationKennerman, E. (1999). "Atlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(3), 167-178.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18267-
dc.description.abstractKronik obstrüktif akciğer hastalığı (Chronic obstructive pulmonary disease - COPD) performansı iyi olan atlarda egzersiz intoleransi, ekspiratorik dispne, kronik purulent burun akıntısı, öksürük ve zayıflamaya kadar değişen klinik belirtiler ile karakterize kompleks bir hastalıktır. Hastalık kapalı ahırlarda barındırılan, altlık olarak ot ve saman kullanılan atlarda yaygın olarak gözlenir. COPD ’nin etyolojisinde ot ve samanda bulunan küf mantarlarına karşı gelişen allerji ve daha önce geçirilen viral enfeksiyonlar önemli rol oynar. Etkilenen atlarda kronik öksürük, burun akıntısı, solunum sayısında artış, ekspiratorik dispne ve egzersiz intoleransı gözlenir. Hastalığın tanısında endoskopik muayene, bronkoalveolar lavaj sıvısı sitolojisi ve arteriyel kan gaz analizi kullanılır. Bronkoalveolar lavaj Sivisinin sitolojik muayenesinde nötrofilinin belirlenmesi tanıda önemlidir. Sağaltımda ortam değişiklikleri, kortikosteroidler, bronkodilatörler, mukolitikler ve antibakteriyel ilaçlar etkilidir.tr_TR
dc.description.abstractChronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a complex disease characterized with clinical signs ranging from exercise intolerance in the performance horse to expiratory dyspnea, chronic purulent nasal discharge, cough and weight loss. Disease is commonly observed in horses housed indoors and used hay and straw as beddings. Allergy against mold fungi in hay and straw and previous viral infections play important role in the etiology of COPD. Chronic cough, nasal discharge, increased respiratory rate, expiratoric dyspnea and exercise intolerance are observed in affected horses. Endoscopic examination, bronchoalveolar lavage cytology and arterial blood gas anlysis are used in the diagnosis of disease. Detection of neutrophlia at the cytological examination of bronchoalveolar lavage fluid is of value in the diagnosis. Enviromental changes, corticosteroids, bronchodilators, mucolitics and antibacterial drugs are effective at the treatment.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKroniktr_TR
dc.subjectObstrüktif akciğer hastalığıtr_TR
dc.subjectAttr_TR
dc.subjectChronicen_US
dc.subjectObstructive pulmonary diseaseen_US
dc.subjectHorseen_US
dc.titleAtlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığıtr_TR
dc.title.alternativeChronic obstructive pulmonary disease (COPD) in horsesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage167tr_TR
dc.identifier.endpage178tr_TR
dc.identifier.volume18tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorKennerman, Engin-
Appears in Collections:1999 Cilt 18 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_3_14.pdf2.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons