Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18267
Title: Atlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Other Titles: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in horses
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Kennerman, Engin
Keywords: Kronik
Obstrüktif akciğer hastalığı
At
Chronic
Obstructive pulmonary disease
Horse
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kennerman, E. (1999). "Atlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığı". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(3), 167-178.
Abstract: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (Chronic obstructive pulmonary disease - COPD) performansı iyi olan atlarda egzersiz intoleransi, ekspiratorik dispne, kronik purulent burun akıntısı, öksürük ve zayıflamaya kadar değişen klinik belirtiler ile karakterize kompleks bir hastalıktır. Hastalık kapalı ahırlarda barındırılan, altlık olarak ot ve saman kullanılan atlarda yaygın olarak gözlenir. COPD ’nin etyolojisinde ot ve samanda bulunan küf mantarlarına karşı gelişen allerji ve daha önce geçirilen viral enfeksiyonlar önemli rol oynar. Etkilenen atlarda kronik öksürük, burun akıntısı, solunum sayısında artış, ekspiratorik dispne ve egzersiz intoleransı gözlenir. Hastalığın tanısında endoskopik muayene, bronkoalveolar lavaj sıvısı sitolojisi ve arteriyel kan gaz analizi kullanılır. Bronkoalveolar lavaj Sivisinin sitolojik muayenesinde nötrofilinin belirlenmesi tanıda önemlidir. Sağaltımda ortam değişiklikleri, kortikosteroidler, bronkodilatörler, mukolitikler ve antibakteriyel ilaçlar etkilidir.
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a complex disease characterized with clinical signs ranging from exercise intolerance in the performance horse to expiratory dyspnea, chronic purulent nasal discharge, cough and weight loss. Disease is commonly observed in horses housed indoors and used hay and straw as beddings. Allergy against mold fungi in hay and straw and previous viral infections play important role in the etiology of COPD. Chronic cough, nasal discharge, increased respiratory rate, expiratoric dyspnea and exercise intolerance are observed in affected horses. Endoscopic examination, bronchoalveolar lavage cytology and arterial blood gas anlysis are used in the diagnosis of disease. Detection of neutrophlia at the cytological examination of bronchoalveolar lavage fluid is of value in the diagnosis. Enviromental changes, corticosteroids, bronchodilators, mucolitics and antibacterial drugs are effective at the treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18267
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1999 Cilt 18 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_3_14.pdf2.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons