Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18264
Title: Kısraklarda östrüsün rektal muayene, ultrasonografi ve hızlı kan-progesteron testi yardımıyla belirlenmesi
Other Titles: Oestrus detection with rectal palpation, ultrasonography and rapid progesterone assay in mares
Authors: Ataman, Mehmet Bozkurt
Baran, Alper
Uzman, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Günay, Ülgen
Günay, Aytekin
İntaş, Kamil Seyrek
Keywords: Östrüs tespiti
Kısrak
Rektal palpasyon
Ultrasonografi
Progesteron testi
Oestrus detection
Mare
Rectal palpation
Ultrasonography
Progesterone test
Issue Date: 15-Jun-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ataman, M. B. vd. (1999). "Kısraklarda östrüsün rektal muayene, ultrasonografi ve hızlı kan-progesteron testi yardımıyla belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(3), 139-147.
Abstract: Bu çalışmada kısraklarda östrüsün; rektal palpasyon, ultrasonografi ve hızlı kan-progesteron testi yardımıyla karşılaştırmalı olarak tespiti amaçlandı. Materyal olarak yaşları 5-15 arasında değişen saf ve yarım kan 20 İngiliz kısrak kullanıldı. Östrüs tespiti, deneme aygırı muayenesinden sonra rektal palpasyon ve ultrasonografi yardımıyla gerçekleştirildi. Follikül çapları Östrüs boyunca rektal palpasyon ve ultrason kullanılarak östrüsün birinci gününden ovulasyon tespitine kadar gün aşırı ölçüldü. Follikül çapı ölçümlerini takiben kısraklardan gün aşırı olmak koşuluyla östrüsün birinci gününden ovulasyona kadar kan örnekleri alındı. Alınan örnekler 5000 devirde 20 dakika süreyle santrifüj edilerek serumlar elde edildi. Elde edilen serum iki eşit kısma ayrıldı. Birinci kısım serumda EIA (hızlı test), ikinci kusim serumda ise RIA yöntemine göre progesteron tayini yapıldı. Rektal palpasyon ve ultrasonografik ölçümler arasındaki korelasyon (r=0.92) önemli bulundu (p<0.01). Serum progesteron düzeyleri EIA ile RIA yöntemi arasında % 85 oranında doğrulukta uyum gösterdi. Sonuç olarak, rektal palpasyon ve ultrasonografik muayeneler gibi hızlı kan progesteron testleriyle de östrüs tanısı yapılabileceği kanısına varıldı.
In this study, oestrus detection was compared using a rapid progesterone test, rectal palpation and ultrasonography. Total of 20 thoroughbred mares aging between 5-15 were used as materials. The oestrus cycle of each mare was followed through teasing, palpation per rectum and transrectal ultrasonography. Follicle diameters were measured every other day by rectal palpation and ultrasonography from 1 day of oestrus to ovulation. After rectal palpation and ultrasonography, 10 ml blood samples were collected every other day from the 1st day of oestrus to ovulation. Samples were centrifuged at 5000 rpm for 20 minutes and were divided into two equal parts. Serum progesterone levels were measured later by EIA and RIA techniques. Correlation between rectal and ultrasonographic measurements (r=0.92) was found to be significant (p<0.05). Serum progesterone levels measured by EIA technique correlated with RIA in 85 %. As a conclusion, rapid blood progesterone tests can be used to detect the oestrus as rectal palpation and ultrasonography.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18264
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1999 Cilt 18 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_3_12.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons