Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18258
Title: Kısraklarda uterus kistlerinin fertiliteye etkisi
Other Titles: The effect of uterine cysts on fertility in mares
Authors: Uzman, Mehmet
Oğuz, Haluk
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
İntaş, Kamil Seyrek
Günay, Aytekin
Ataman, Mehmet Bozkurt
Keywords: Endometrium kistleri
Ultrasonografi
Kısrak
Fertilite
Endometrial cysts
Fertility
Ultrasound
Mare
Issue Date: 8-Jun-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İntaş, K. S. vd. (1999). "Kısraklarda uterus kistlerinin fertiliteye etkisi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(3), 85-98.
Abstract: Endometriumun hastalıkları kısraklarda en önemli infertilite sebebidir. Ultrasonografinin kısrak jinekolojisinde kullanıma girmesi tanı olanaklarını önemli ölçüde geliştirmiştir. Yaşlı veya anamnezinde fertilite problemi olduğu belirtilen kısrakların jinekolojik muayenesinde uterus kistlerine sıkça rastlanabilmektedir. 148 damızlık kısraktan oluşan muayene materyalinde ultrasonografik muayenelerle uterus kistlerine rastlanma sıklığının ve bunların fertiliteyi ne derecede etkilediklerinin belirlenmesi amaçlandı. 148 kısraktan 30'unda % 20, 2) çeşitli büyüklüklerde (0,4-3,5 cm) ve sayıda (1-6 adet) uterus kistlerine rastlandı. Sezon boyunca uterus kisti belirlenen 30 kısraktan 9'unda % 30) gebelik elde edildi, ancak bunlardan sadece 5 tay (% 16.7) doğdu. Gebelik tesbiti yapılan diğer 4 kısrakta gebelik süreci tamamlanmadan embriyonik ölüm veya abortus şekillendi. Uterus kisti bulunan kısraklarda elde edilen bulgular ve düşük tay alma oranı bu kistlerin fertiliteyi önemli oranda etkilediği kanısını uyandırmaktadır.
Diseases of the endometrium are the most important reasons for infertility in mares. The use of ultrasonography has established the diagnosis of gynecologic problems of the broodmare. Uterine cysts are commonly diagnosed in older mares or mares with histories of reduced fertility. The goal of this study was to determine the incidence of uterine cysts and their effect on fertility in our material of 148 broodmares. 30 (20,2 %) of 148 mares showed uterine cysts of various numbers (1-6) and sizes (0,4-3,5 cm). During the breeding season 9 (30 %) of 30 broodmares with uterine cysts became pregnant, but only 5 foals (16,7 %) were born. The other 4 pregnant mares showed embryonic or fetal losses. It is suggested that uterine cysts according to the findings in mares with uterine cysts and the low foaling rate has an important influence on fertility in mares.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18258
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1999 Cilt 18 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_3_8.pdf3.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons