Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18228
Title: Kıvırcık koyunu ve yerli keçide spinal sinirlerin (pars cervicalis, pars thoracalis, pars lumbalis, pars sacralis, pars coccygea) ramus ventralis'lerinin makro anatomisi ve sinir demetlerinin (fasciculus) dagılımı ve yerleşimi uzerine araştırmalar
Other Titles: Investigations on the macroscopical anatomy of the ventral rami of spinal nerves (pars cervicalis, pars thoracic, pars lumbalis, pars sacralis, pars coccygea), and on the distribution and localization of their nerve fascicles of ventral rami in kıvırcık sheep and native goat
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Bahadır, Ali
Yıldız, Bahri
Serbest, Ayşe
Yılmaz, Osman
Yıldız, Hüseyin
Keywords: Koyun
Sheep
Kefi
Spinal sinirler
Sinir fasikülü
Native goat
Spinal nerves
Nerve fascicles
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bahadır, A. vd. (1996). "Kıvırcık koyunu ve yerli keçide spinal sinirlerin (pars cervicalis, pars thoracalis, pars lumbalis, pars sacralis, pars coccygea) ramus ventralis'lerinin makro anatomisi ve sinir demetlerinin (fasciculus) dagılımı ve yerleşimi uzerine araştırmalar" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1-2-3),13-22.
Abstract: Araştırma, Uludag Oniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü tarafindan satın alınan 1,5-2 yaşında 5 Kıvırcık koyun ile 5 Yerli kefi uzerinde yapıldı. Hayvanlar öldürülme işlemlerini takiben %10'luk formaldehit ile tespit edildi. Her bir ömur arcus vertebrae hizasından kesilerek medulla spinalis ortaya flkarıldı. Spinal sinirlerin ramus ventralis'leri diseke edildi. Sinir demetlerinin sayı ve çaplarını ölçmek için 0.2-0.4 cm. kalınlığında enine sinir kesitleri alındı. Surme şeklinde fini murekkebi ile boyanarak 2 x 2 x 10 buyiitmede incelendi. İnceleme sonucu olarak medulla spinalis'in ramus ventralis'lerindeki demet sayı ve çaplarının her iki hayvan turunde de plexus brachialis ve plexus lumbosacralis 'te daha fazla oldugu gozlendi. Spinal sinirlerin rami ventralis'inde demet sayıları koyunlarda, keyilere gore fazla olmaszna karşın , demet çapları keçiye nazaran daha küçük oldugu tespit edildi.
The project was carried out on 5 Kzvzrczk Sheep and 5 Native Goat, which were purchased by Uludag University, Research Foundation Administration Office. Following euthanasia the animals were fixed by 10 %formaldehyde. Spinal cord were disclosed by cutting each vertebra off from the level ofvertebral arch. The right ventral rami of spinal nerves were dissected. Transversal nerve sections of 0.2-0.4 cm. width were taken to determine the numbers and radii of nerve fascicles. They were painted by smearing India Ink and were examined under 2 x 2 x 10 magnification . As a result of this study, fibre numbers and diameters were found to be more in ventral rami of spinal cord in brachial and lumbosacral plexus in both animals. Although, the number of the fibres at the ventral rami of spinal nerves were found to be more in the sheep, fiber diameters were smaller compare to those of the goats
URI: http://hdl.handle.net/11452/18228
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:1996 Cilt 15 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_2.pdf2.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons