Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18201
Başlık: Atlarda podotrochlosis'de karşılaşılan radyolojik bulgularla klinik görünüm arasındaki ilişki
Diğer Başlıklar: The relation between radiographic findings and clinical appearance in navicular disease of the horse
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
İntaş, Deniz Seyrek
Anahtar kelimeler: Horse
Radiology
Navicular disease
Yayın Tarihi: 1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: İntaş, D. Z. (1994). "Atlarda podotrochlosis'de karşılaşılan radyolojik bulgularla klinik görünüm arasındaki ilişki". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1-2-3), 84-93.
Özet: Atlarda distal sesamum ungulae (naviküler kemik), profund tendo ve bursa podotrochlearis 'de görülen "podotrochlosis" hastalığında literatürde bahsedilen klinik görünümü ile klinik ve radyolojik tanısı hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Yapılan çalışmada 261 atin 521 ön ekstremitesi klinik ve radyolojik muayeneye tabi tutuldu. Naviküler kemikler klinik muayenelerine göre "podotrochlosis'e yakalanmış" ve "podotrochlosis şüphesi olmayan" şeklinde değişik gruplara ayrılarak bunlar radyolojik bulgularla karşılaştırıldı. Sonuçta, bazı patolojik radyolojik bulgulara özellikle tek olarak, topallıksız atlarda da rastlanabildiği, ancak podotrochlosis gösteren hayvanlarda görülen patolojik değişikliklerin çoğunlukla her iki ekstremitede görüldüğü ve en sık karşılaşılan bulguların "spongiöz dokunun yapı bozuklukları" ile kombine olarak "spongiozanın sklerozu" "kemik rezorpsiyon bölgesi" ve "canales sesamoidales'de bozukluklar" olduğu tesbit edildi.
In a review of literature a survey of the clinical sympthoms and the clinical and radiological diagnosis is given with regard to "navicular disease", concerning the navicular bone, the profund tendon and the bursa podotrochlearis of the horse. In this study the clinical and radiological examination of 521 forelimbs from 261 horses was performed. According to their clinical examination the navicular bones were divided into groups belonging to "clinically diseased" and "clinically unsuspected" horses concerning navicular disease. The radiological findings of the groups were compared. It was found out, that some pathologic radiographic changes, especially solitary findings can also be seen in clinically sound horses, while pathologic findings in clinically diseased horses appear more frequently on both navicular bones and mainly in combination with others. The highest incidence showed the criteria "alterations of the spongiosa structure" in combination with "higher spongiosa density", "bone defects on the flexor cortex" and "alterations of the canals at the distal border"
Açıklama: Aynı isimli doktora çalışmasının özetidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18201
Koleksiyonlarda Görünür:1994 Cilt 13 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
13_1_11.pdf2.43 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons