Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18201
Title: Atlarda podotrochlosis'de karşılaşılan radyolojik bulgularla klinik görünüm arasındaki ilişki
Other Titles: The relation between radiographic findings and clinical appearance in navicular disease of the horse
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
İntaş, Deniz Seyrek
Keywords: Horse
Radiology
Navicular disease
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İntaş, D. Z. (1994). "Atlarda podotrochlosis'de karşılaşılan radyolojik bulgularla klinik görünüm arasındaki ilişki". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1-2-3), 84-93.
Abstract: Atlarda distal sesamum ungulae (naviküler kemik), profund tendo ve bursa podotrochlearis 'de görülen "podotrochlosis" hastalığında literatürde bahsedilen klinik görünümü ile klinik ve radyolojik tanısı hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Yapılan çalışmada 261 atin 521 ön ekstremitesi klinik ve radyolojik muayeneye tabi tutuldu. Naviküler kemikler klinik muayenelerine göre "podotrochlosis'e yakalanmış" ve "podotrochlosis şüphesi olmayan" şeklinde değişik gruplara ayrılarak bunlar radyolojik bulgularla karşılaştırıldı. Sonuçta, bazı patolojik radyolojik bulgulara özellikle tek olarak, topallıksız atlarda da rastlanabildiği, ancak podotrochlosis gösteren hayvanlarda görülen patolojik değişikliklerin çoğunlukla her iki ekstremitede görüldüğü ve en sık karşılaşılan bulguların "spongiöz dokunun yapı bozuklukları" ile kombine olarak "spongiozanın sklerozu" "kemik rezorpsiyon bölgesi" ve "canales sesamoidales'de bozukluklar" olduğu tesbit edildi.
In a review of literature a survey of the clinical sympthoms and the clinical and radiological diagnosis is given with regard to "navicular disease", concerning the navicular bone, the profund tendon and the bursa podotrochlearis of the horse. In this study the clinical and radiological examination of 521 forelimbs from 261 horses was performed. According to their clinical examination the navicular bones were divided into groups belonging to "clinically diseased" and "clinically unsuspected" horses concerning navicular disease. The radiological findings of the groups were compared. It was found out, that some pathologic radiographic changes, especially solitary findings can also be seen in clinically sound horses, while pathologic findings in clinically diseased horses appear more frequently on both navicular bones and mainly in combination with others. The highest incidence showed the criteria "alterations of the spongiosa structure" in combination with "higher spongiosa density", "bone defects on the flexor cortex" and "alterations of the canals at the distal border"
Description: Aynı isimli doktora çalışmasının özetidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18201
Appears in Collections:1994 Cilt 13 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_11.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons