Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18196
Title: Türk çoban köpeği (KARABAŞ) ile Alman kurt köpeğinin merkezi sinir sistemleri üzerinde karşılaştırmalı makro-anatomik ve subgross araştırmalar. lll: Spinal sinir köklerinin bazı morfolojik ve morfometrik özellikleri
Other Titles: Comparative macro-anatomic and subgross examinations on the central nervous systems of the turkish and german shepherd dogs lll: Some morphological features and morphometrical measurements of spinal nerve roots
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Bahadır, Ali
Yıldız, Bahri
Serbest, Ayşe
Yılmaz, Osman
Yıldız, Hüseyin
Keywords: Spinal cord
Medulla spinalis
Spinal nerve root
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bahadır, A. vd. (1994). "Türk çoban köpeği (KARABAŞ) ile Alman kurt köpeğinin merkezi sinir sistemleri üzerinde karşılaştırmalı makro-anatomik ve subgross araştırmalar. lll: Spinal sinir köklerinin bazı morfolojik ve morfometrik özellikleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1-2-3), 37-48.
Abstract: Bu araştırma, Gemlik Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsü ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Köpek Eğitim ve Üretim Bölümünden temin edilen değişik cinsiyet ve yaştaki (6-12 aylık) yedişer adet Türk Çoban ve Alman Kurt Köpeği üzerinde yapıldı. Hayvanların medulla spinalis'leri bilinen disseksiyon yöntemleri ile açığa çıkartılıp %10'luk formaldehit solüsyonu ile 12 saat süreyle fikse edildi. Daha sonra iki ırkın medulla spinalis'lerine ait morfolojik özellikler ve morfometrik ölçümler tespit edildi. Sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1- İki irkin fila radicularia sayıları, fila çıkış yeri genişliği, iki fila arası uzaklığı ve dura içi fila uzunlukları ile ilgili değerler arasında yapılan istatistiksel önem kontrollerinde anlamlı farklılıklar bulunamamıştır (p>0.05). 2- İki ırkta da intumescentia'ların şekillenme bölgelerinde fila radicularia sarıları diğer bölgelerden daha fazladır. 3. En fazla fila radicularia ventralia sayısı Türk Çoban Köpeğinde C8 de, Alman Kurt Köpeğinde C2 ve C8'de, en fazla fila radicularia dorsalia sayısı Türk Çoban Köpeğinde C6, Alman Kurt Köpeğinde C- de tespit edilmiştir. 4- Her iki ırkta da segment uzunluğunun fazla olduğu bölgelerde fila çıkış yeri genişliği ile fila'lar arası uzaklık da daha fazladır 5- Her iki ırkta da aynı segmentlerden çıkan radix dorsalis uzunlukları radix ventralis uzunluklarından daha fazladır. 6- İki ırkta da segment uzunlukları ile radix uzunlukları arasında ters bir orantı vardır. 7- Radix uzunlukları caudale gidildikçe artmaktadır. Bu durum L.'den sonra daha da belirginleşir.
Seven Turkish and seven German Shepherd Dogs which were different seres and ages (6-12 months) from Gemlik Military Veterinary Research Institute were used as research material the spinal cord of the dogs were dissected with known methods and fixed in 10% formaldelnde solution for 12 hours then, morphological features and morphometrical measurements of spinal nerve roots of both breeds were determined. The results could be summarized as follows: - The numbers of fila radicularia, the length of rooi origins (attachment). the length of roor intervals and the lenght of roots within spinal dural sheath comparisions are not found statistically significant between the breeds (P >0.05). 2- In the both breeds, the numbers of fila radicularia at the intumescentia regions are more than the ones that of other regions. 3- While the largest numbers of fila radicularia ventralia at C, in Turkish Shepherd Dogs and at C, and C, in German Shepherd Dogs, on the other hand, the largest numbers of fila radicularia dorsalia are at C. and C. respectively. 4. The regions with longer segment length, the length of root origin (attachment) and the intervals between the adjacent roots are larger than the other regions. 5- In both breeds, the lengths of dorsal roots are longer than the lengths of ventral roots originating from the same segments. 6- There is an opposite correlation between the length of segments and the lenght of roots. 7- There is a gradual increase in the length of roots caudally, and this becomes much more prominent after L.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18196
Appears in Collections:1994 Cilt 13 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_6.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons