Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18157
Title: Plasma copper levels of five different breeds of English sheep
Other Titles: Beş farklı ırktaki İngiliz koyunlarının plazma bakır düzeyleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Mert, Nihat
Güler, Asuman
Çetin, Meltem
Oğan, Canan
Keywords: Copper
Bakır
Sheep
Koyun
English breeds of sheep
İngiliz koyun ırkları
Blood
Kan
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, N. vd. (1992). ''Plasma copper levels of five different breeds of English sheep''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(3), 99-102.
Abstract: Trace elements in animal feeding are the most popular research topics in Veterinary Science. Copper has many important biological functions and the levels of copper in body fluids are affected by different factors such as seasons, breeds and some ions. In this study five different breeds of English sheep, 56 Dorset, 32 Hampshire, 25 Lincoln, 18 Blackface, ll Border, total 142 sheep were used as research materials. Blood samples were taken and plasma were separated. The plasma copper analysis were done by Atomic Absorption Spectrophotometer. The amount of average plasma copper were; % 52.80 mcg, % 51.90 mcg, % 48.08 mcg, % 46.6 mcg and % 53.05 mcg for Dorset, Hampshire, Lincoln, Gennan Blackface and Border, respectively. Obtained values were low when they were compared with Turkish native sheep breeds. This study was the one of tlıe pioneer research for these genotypes in our country.
Veteriner Hekimliğinde en popüler araştırma konularından biri hayvan beslenmesinde· iz elementlerin önemlidir. Bakır bazı önemli biyolojik fonksiyon/ara sahiptir ve vücut sıvılarındaki bakır seviyeleri mevsimler, ırklar ve bazı iyonlar gibi değişik faktörler tarafından etkilenir. Bu çalışmada 56 Dorset, 32 Hampshire, 25 Lincoln, 18 Blackface, ll Border olmak üzere beş farklı ırktan toplam 142 İngiliz koyunu araştırma materyali olarak kullanıldı. Kan örnekleri alınarak plazmalar ayrıldı. Plazma bakır . analizleri Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre ile yapıldı. Ortalama plazma bakır düzeyleri Dorset, Hampshire, Lincoln, German Blackface ve Border ırkı koyunlarda sırasıyla % 52.80 mcg, % 51. mcg, % 48.08 mcg, % 46.6 mcg ve % 53.03 msg bulundu. Bildirilen değerler yerli koyun ırkları ile karşılaştırıldığında düşük olarak tespit edildi. Sunulan çalışma yurdumuzdaki bu genotipler için bir öncül araştırma niteliğindedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18157
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_12.pdf692.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons