Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18156
Title: Bir oğlakta diprosopus olgusu
Other Titles: A case of diprosopus in a kid
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Anatomi Bilim Dalı.
Sönmez, Gürsel
Özbilgin, Selda
Serbest, Ayşe
Mısırlıoğlu, Deniz
Keywords: Diprosopus
Kid
Çocuk
Oğlak
Canlı doğmuş
Born alive
Goat
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sönmez, G. vd. (1992). ''Bir oğlakta diprosopus olgusu''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(3), 93-98.
Abstract: Bu raporda, canlı doğmuş dişi bir oğlakta Diprosopus olgusu tanımlanmıştır. Kısmi yapışık iki başlı oğlak dört göze, iki kulağa, iki maxillaya, iki mandibulaya, iki ağza ve iki buruna sahipti. Cavum cranii de ise iki beyin ve bir beyincik bulundu. Boyun, göğüs, karın ve bacaklarda duplikasyon durumu gözlenmedi.
In this report, diprosopus in a newborn female kid was desenbed. The kid with partial duplicated head possessed four eyes, two ears, two maxillae, two mandibles, two months and two noses. It was found two cerebrum and one cerebellum in the cavum cranii. No duplication was observed in the neclc, thorax, abdomen and limbs.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18156
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_11.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons