Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18152
Title: Aynı yaşlı simental boğaların plexus ischiadicus ve nervus pudendus'ların oluşumuna katılan ramus ventralis'lerdeki sinir demetlerinin morfolojik ve morfometrik incelenmesi
Other Titles: Morphological and morphometrical investigatioos on fasciculi of rami ventrales formed plexus ischiadicus and nervus pudendus from simmental bulls at the same age
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Anatomi Bilim Dalı.
Yılmaz, Osman
Bahadır, Ali
Serbest, Ayşe
Yıldız, Bahri
Keywords: Simmental bull
Simmental boğa
Plexus ischiadicus
Nervus pudendus
Rami ventralleri
Rami ventrales
Nervi fasciculi
Boğa
Bull
Sinir demetleri
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, O. vd. (1993). ''Aynı yaşlı simental boğaların plexus ischiadicus ve nervus pudendus'ların oluşumuna katılan ramus ventralis'lerdeki sinir demetlerinin morfolojik ve morfometrik incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(2), 1-10.
Abstract: Bu araştırma, aynı yaşta (2.5 yaş) 20 simental boğanın plexus ischiadicus ve nervus pudendus 'ların oluşumuna katılan ramus ventralis 'leri üzerinde yapıldı. Boğalardan diseke edilen sinirler % 10 'luk formaldehit solüsyonu içerisinde tespit edildi. Daha sonra bu sinirlerden 0.2-0.4 cm. kalındığında enine kesitler alındı. Kesitler çini mürekkebi ile boyandıktan sonra üstten aydınlatma ile 0.66x2x10 ve 4x2x10 büyütmede stereo mikroskopta incelendi. Araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 1- Plexus ischiadicus 'un oluşumuna katılan esas sinirler L, S1 ve S2 'nin ramus ventralis 'leridir. Bununla birlikte 9 boğada bunlara S3 'den bir kol katılmaktadır. 2- Nervus pudendus 'un oluşumuna katılan esas sinirler S3 ve S4 'ün ramus ventralis 'leridir. 11 boğada bunlara S1 'den bir kol katılmaktadır. 3- Plexus ischiadicus 'un oluşumuna katılan ramus ventralis 'lerdeki demetlerin çap ortalama değerleri, nervus pudendus 'un oluşumuna katılanlarınkinden büyüktür (P < 0.001). 4- Plexus ischiadicus 'un oluşumuna katılan ramus ventralis 'lerdeki demet sayısı ortalama değeri, nervus pudendus 'u oluşturanlardan daha fazladır (P<O.OOl). 5- Boğaların aynı yaşta olmalarına rağmen aynı ramus ventralis 'lerde farklı sayı ve çaplarda demetler bulunmaktadır.
In this research, rami ventrales formed plexus ischiadicus and nervus pudendus from 20 simmental bulls at the same age were examined The dissected nerves fixed in % 10 formaldehid solution and cross-sectioned in 0.2-0.4 cm. thickness. They were painted with india ink and examined by stereomicroscope lightning from the top at the 0.66x2x10 and 2x4x10 magnification.The result could be summarised as follow:1- The main nerves formed plexus ischiadicus are rami ventrales of L S1 ve S2. In addition, a branch of S3 of nine animals has contributed to form it. 2- The main nerves formed nervus pudendus are rami ventrales of S3 and S4 Additionally, a branch of S2 of eleven animals also contributed to form it. 3- Diameters of fasciculi of rami ventrales formed plexus ischiadicus are generalIy bigger than that of rami ventrales formed nervus pudendus (P<0.001). 4- Fasciculi count of ram i ventralesformed plexus ischiadicus are much more than that of nervus pudendus (P < 0.001). 5- Although the bulls are the same age serial number of rami ventrales from different animals vary in number and diameter of nervi fasciculi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18152
Appears in Collections:1993 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_1.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons