Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/18130
Başlık: Antibiyorezistans oluşumu ve sağlık yönünden getirdiği sorunlar
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Sağmanlıgil, Hülya
Anahtar kelimeler: Kemoterapötik ilaçlar
Antibiyorezistans
Bakteri populasyonları
Ehrlich
Yayın Tarihi: 1990
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sağmanlıgil, H. (1990). “Antibiyorezistans oluşumu ve sağlık yönünden getirdiği sorunlar”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8-9(1-2-3), 249-256.
Özet: Kemoterapötik ilaçlara maruz kalan bakteri populasyonları arasında karşılaşılan rezistans olgusu, insan ve veteriner hekimliğinde en fazla dikkat edilmesi gereken sorunlardan birisidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18130
Koleksiyonlarda Görünür:1989-1990 Cilt 8-9 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
8_9_1_33.pdf1.94 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons