Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18111
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-23T07:04:21Z-
dc.date.available2021-03-23T07:04:21Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationMert, N. vd. (1990). “İshalli buzağılarda kanda meydana gelen değişimler üzerinde klinik-biyokimyasal araştırmalar”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8-9(1-2-3), 105-110.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/18111-
dc.description.abstractİshalli buzağılarda kanda meydana gelen değişimleri incelemek için yapılan bu çalışmadan 15 adet normal (1-30 günlük) ve 24 adet ishalli (septicemia neonatorum enterit formunda) buzağı materyal olarak kullanıldı. Klinik bulgulara göre hastalar hafifçe şiddetli dehidre olarak iki gruba ayrıldı. Kanda hematokrit, sedimentasyon (1, 2 ve 24 saatlik), total leucocyte, erythrocyte ve plazmada üre miktarı tayin edilmiştir. Kontrol hafif ve şiddetli grupta sırasıyla elde edilen değerler, hematokrit % 36; 31.2; 42.28; sedimentasyon 1. saat 3.5; 5.0 ve 1.64 mm, 2. saatte 8.16; 10.1 ve 4.2 mm., 24 saatte 58.25; 63.3 ve 41.64 mm.; total leucocyte 7492, 10600 ve 15142/mm3, erythrocyte 6.17.10⁶; 5,288.10⁶ ve 7,23.x10⁶ /mm³, plazma üre % 23.15; 42.34 ve 57.14 mg olarak bulunmuştur. Kontrol ile hafif dehidre buzağılar karşılaştılaştırıldıklarında hematokrit ve üre farklılığı P ≤ 0.05, erythrocyte P ≤ 0.005 düzeyinde önem gösterirken kontrol ile şiddetli dehidrasyona sahip buzağılarda değerler arasında hematokritde P ≤ 0.05, sedimentasyon 1. saatte P ≤ 0.01, 2. saatte P ≤ 0.001, 24. saatte P ≤ 0.001, total leucocytede P ≤ 0.05, erythrocyte P ≤ 0.005 ve plazma üre değerleri arasında P ≤ 0.001 düzeyinde istatistiksel önem bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThis study has been done to determine the blood parameter changes of the calves with enteritis. For this purpose 15 healthy calves (1-30 days old) and 24 calves with enteritis were used as research materials, sick animals were divided into two groups based on the degree of dehidration as low and severe. Blood hematocrit, sedimentation ( 1., 2. and 24. hours), total leucocyte, erythrocyte and plasma urea levels were determined. Data obtained from the control, low and severe dehidrated calves were respectively, hematocrit; % 36; 31.2; 42.28, sedimentations (1. hour) 3.5; 5.0; 1.64 mm, (2 hours) 8.16; 10.1 and 4.2 mm, (24 hours) 58.25; 63.3 and 41.64 mm total leuccocyte 7492, 10600 and 15142/mm3, erythrocyte 6,17.10⁶; 5,288.10⁶ and 7,23.10⁶/lmm³, plasma urea % 23.15; 42.34 and 57.14 mg. When the values from the control and low dehidrated groups; hematocrit and urea (P ≤ 0.05), erythrocyte (P ≤ 0.005) and with the control and severe dehidrated groups, hematocrit P ≤ 0.05, sedimentation in 1.hour P ≤ 0.01; 2. hours P ≤ 0.001; 24 hours P ≤ 0.001, total leucocyte P ≤ 0.05, erythrocyte P ≤ 0.005 and plasma urea P ≤ 0.001.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBuzağıtr_TR
dc.subjectİshaltr_TR
dc.subjectKandaki üre miktarıtr_TR
dc.subjectHematokrittr_TR
dc.subjectLökosit sayısıtr_TR
dc.subjectEritrosit sayısıtr_TR
dc.subjectSedimantasyontr_TR
dc.subjectCalfen_US
dc.subjectDiarrheaen_US
dc.subjectBlood ureaen_US
dc.subjectHematocriten_US
dc.subjectLeucocyte counten_US
dc.subjectErythrocyte counten_US
dc.subjectSedimentationen_US
dc.titleİshalli buzağılarda kanda meydana gelen değişimler üzerinde klinik-biyokimyasal araştırmalartr_TR
dc.title.alternativeThe clinic-biochemical investigation on the changes of blood parameters of the calves with enteritisen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage105tr_TR
dc.identifier.endpage110tr_TR
dc.identifier.volume8-9tr_TR
dc.identifier.issue1-2-3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorMert, Nihat-
dc.contributor.buuauthorBatmaz, Hasan-
dc.contributor.buuauthorTanrıverdi, Meltem-
Appears in Collections:1989-1990 Cilt 8-9 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_9_1_15.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons