Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18111
Title: İshalli buzağılarda kanda meydana gelen değişimler üzerinde klinik-biyokimyasal araştırmalar
Other Titles: The clinic-biochemical investigation on the changes of blood parameters of the calves with enteritis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Mert, Nihat
Batmaz, Hasan
Tanrıverdi, Meltem
Keywords: Buzağı
İshal
Kandaki üre miktarı
Hematokrit
Lökosit sayısı
Eritrosit sayısı
Sedimantasyon
Calf
Diarrhea
Blood urea
Hematocrit
Leucocyte count
Erythrocyte count
Sedimentation
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mert, N. vd. (1990). “İshalli buzağılarda kanda meydana gelen değişimler üzerinde klinik-biyokimyasal araştırmalar”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8-9(1-2-3), 105-110.
Abstract: İshalli buzağılarda kanda meydana gelen değişimleri incelemek için yapılan bu çalışmadan 15 adet normal (1-30 günlük) ve 24 adet ishalli (septicemia neonatorum enterit formunda) buzağı materyal olarak kullanıldı. Klinik bulgulara göre hastalar hafifçe şiddetli dehidre olarak iki gruba ayrıldı. Kanda hematokrit, sedimentasyon (1, 2 ve 24 saatlik), total leucocyte, erythrocyte ve plazmada üre miktarı tayin edilmiştir. Kontrol hafif ve şiddetli grupta sırasıyla elde edilen değerler, hematokrit % 36; 31.2; 42.28; sedimentasyon 1. saat 3.5; 5.0 ve 1.64 mm, 2. saatte 8.16; 10.1 ve 4.2 mm., 24 saatte 58.25; 63.3 ve 41.64 mm.; total leucocyte 7492, 10600 ve 15142/mm3, erythrocyte 6.17.10⁶; 5,288.10⁶ ve 7,23.x10⁶ /mm³, plazma üre % 23.15; 42.34 ve 57.14 mg olarak bulunmuştur. Kontrol ile hafif dehidre buzağılar karşılaştılaştırıldıklarında hematokrit ve üre farklılığı P ≤ 0.05, erythrocyte P ≤ 0.005 düzeyinde önem gösterirken kontrol ile şiddetli dehidrasyona sahip buzağılarda değerler arasında hematokritde P ≤ 0.05, sedimentasyon 1. saatte P ≤ 0.01, 2. saatte P ≤ 0.001, 24. saatte P ≤ 0.001, total leucocytede P ≤ 0.05, erythrocyte P ≤ 0.005 ve plazma üre değerleri arasında P ≤ 0.001 düzeyinde istatistiksel önem bulunmuştur.
This study has been done to determine the blood parameter changes of the calves with enteritis. For this purpose 15 healthy calves (1-30 days old) and 24 calves with enteritis were used as research materials, sick animals were divided into two groups based on the degree of dehidration as low and severe. Blood hematocrit, sedimentation ( 1., 2. and 24. hours), total leucocyte, erythrocyte and plasma urea levels were determined. Data obtained from the control, low and severe dehidrated calves were respectively, hematocrit; % 36; 31.2; 42.28, sedimentations (1. hour) 3.5; 5.0; 1.64 mm, (2 hours) 8.16; 10.1 and 4.2 mm, (24 hours) 58.25; 63.3 and 41.64 mm total leuccocyte 7492, 10600 and 15142/mm3, erythrocyte 6,17.10⁶; 5,288.10⁶ and 7,23.10⁶/lmm³, plasma urea % 23.15; 42.34 and 57.14 mg. When the values from the control and low dehidrated groups; hematocrit and urea (P ≤ 0.05), erythrocyte (P ≤ 0.005) and with the control and severe dehidrated groups, hematocrit P ≤ 0.05, sedimentation in 1.hour P ≤ 0.01; 2. hours P ≤ 0.001; 24 hours P ≤ 0.001, total leucocyte P ≤ 0.05, erythrocyte P ≤ 0.005 and plasma urea P ≤ 0.001.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18111
Appears in Collections:1989-1990 Cilt 8-9 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_9_1_15.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons