Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18110
Title: Bir inek karaciğerinde bütün safra kanallarını ve kesesini dolduran taş oluşumu
Other Titles: Cholelithiasis in a cow with sand and stones composed or calsium salts and cholesterol that filled the gallbladder and fully obliterated all bile ducts
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Ertürk, Erdoğan
Mert, Nihat
Özbilgin, Selda Akyürek
Günşen, Uğur
Keywords: Karaciğer
Cholelithiasis
İnek
Taş analizi
Liver
Cow
Stone analysis
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertürk, E. vd. (1990). “Bir inek karaciğerinde bütün safra kanallarını ve kesesini dolduran taş oluşumu”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8-9(1-2-3), 99-104.
Abstract: Bursa Et ve Balık Kurumu’nda kesilen bir ineğin karaciğerinde yaygın halde kum ve taş oluşumu saptandı. Makroskopik olarak karaciğerinde sofra kanalları ile kesesinin içini tamamen doldurmuş bulunan kum ve taşların yeşil-siyah renkli çamur kıvamında bir kitle ile bunun içerisinde açık sarıdan kahverengine kadar değişen ve çapları 1-2 mm kadar olan taşlardan oluştuğu görülmüştür. Akut ve yangılı bir durumun bulunmadığı olayda Chronic cholangiocystitis tablosunun şekillendiği saptanmıştır. Bu taşların laboratuvar analizleri sonu yapılarında kolesterol, safra renkli maddeleri, fosfat, kalsiyum ve ürik asit tesbit edildiği için muhtemelen kalsiyumun fosfat, ürat ve bilirubinat tuzları ile kolesterol taşlarının karışımı oldukları anlaşılmıştır.
A rare case of cholelitlliasis in a cow is presented. Enlarged liver was found in a cow slaughtered in the abbatoir of Et ve Balık Kurumu Bursa. Almost all, if not all, bile ducts and gallbladder were filled and stuck with il muddy content that was composed of a greenish-black slurry portion and smail round-spherical or different shaped sand-Iike hard granular substances and small stones with yellowishbrown color. Physical and biochemical analyses proved that the content was composed of cholesterol, bile pigments and phosphate or uric acid salts of calcium.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18110
Appears in Collections:1989-1990 Cilt 8-9 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_9_1_14.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons