Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18109
Title: Merinos erkek kuzularının konsantre yemle beslenmesi sonucu şekillenen böbrek ve mesane taşlarının patolojisi, biyokimyası ve sağıtımı konusunda bir araştırma: IV. Entansif besiye alınan kuzularda idrar taşı şekillenmesine karşı Vitamin-A enjeksiyonu ve alkalileştirilmiş su içirilmesinin koruyucu etkisi altında idrarda saptanan biyokimyasal değişmelerin değerlendirilmesi
Other Titles: An investigation on the pathogenesis, biochemistry and preventive therapy of ovine urolithtasis in male merino lambs resulting from feeding of pelleted concentrate feedstuffs: IV. Evaluation of biochemical changes in urine collected from male merino lambs feeding of pelleted concentrate feedstuffs and treated with Vitamin-A and alkalinized water against probable ovine urolithiasis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Ertürk, Erdoğan
Mert, Nihat
Antaplı, Mübeccel
Özbilgin, Selda Akyürek
Yaman, Deniz
Sönmez, Gürsel
Keywords: Kuzularda idrar taşı
Konsantre yem
Toplam protein
Üre
Fosfat
Kalsiyum
Ürik asit
Amonyak
Ovine urolithiasis
Concentrate feedstuffs
Total protein
Urea
Phosphate
Calcium
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertürk, E. vd. (1990). “Merinos erkek kuzularının konsantre yemle beslenmesi sonucu şekillenen böbrek ve mesane taşlarının patolojisi, biyokimyası ve sağıtımı konusunda bir araştırma: IV. Entansif besiye alınan kuzularda idrar taşı şekillenmesine karşı Vitamin-A enjeksiyonu ve alkalileştirilmiş su içirilmesinin koruyucu etkisi altında idrarda saptanan biyokimyasal değişmelerin değerlendirilmesi”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8-9(1-2-3), 91-98.
Abstract: Konsantre kuzu buzağı yemi ile entansif olarak beslenip, farklı profilaksi yöntemleri uygulanan 3 test ve bir kontrol grubunun her birinden, birer ay ara ile 10'ar baş kuzu kesilerek bunlardan alınan kan ve idrar örnekleri biyokimyasal degişmeleri anlamak amacıyla incelendi. Senımda total protein, üre, ürik asit, kalsiyum ve fosfat düzeyleri; idrarda ise kalitatif olarak amonyak, ürik asit, karbonat, fosfat, kalsiyum ve sistin düzeyleri araştırıldı. 8 ve 12 haftalık besleme sonucunda elde edilen değerlerin istatistiksel incelemesinde gruplara göre önemli olan değişimler şöyledir: I. grupta total protein değeri sırasıyla % 4,58-3,61 g (p ≤ 0.005), üre % 27,99-35,41 mg (p ≤ 0.05),· II. grupta total protein % 5,43-3,50 g (p ≤ 0.05), kalsiyum % 13,3-8,76 mg (p ≤ 0.05), fosfat % 8,34-6,20 mg (p ≤ 0.005); III. grupta total protein % 4,59-3,56 (p ≤ 0.05), fosfat % 8,81-6,05 mg (p ≤ 0.001); IV grupta total protein % 4,83-3,62 g (p ≤ 0.01) ve fosfat % 8,75-5,86 mg (p ≤ 0.001) olarak hesaplandı. Kalitatif idrar analizinde ise kalsiyum, fosfat, ürik asit amonyak ve sistin düzeylerinde bariz artışlar gözlendi.
This study is a part of a series of work to determine the possible preventive effects of s.c., Vitamin-A injections (125 TU/15 days) and alkalinized water (KOH 40 mg/liter) Ad libitum, against urolithiasis. Lambs were divided into 4 groups each of which was consisted of 30 heads. Group 1 served as negative controls, on concentrated feed and normal water whi/e the second received Vıtamin-A and the third had alkalinized water. The last group was treated with both of Vitamin supplementation and alkalinized water as the positive test group for both factors. Ten lambs from each group were slaughtered at one month interval beginning by the termination of the fourth week from the start: Blood and urine sarnples were collected from each slaughtered animal and were subjected to biochemical tests to determine the total protein, urea and uric acid, calcium and phosphate levels in blood, and uric acid, ammonia, carbonate, phosphate, calcium and cystine levels in urine qualitatively. By the end of the 8. and 12. weeks the following figures were found to be statistically important changes in blood. Group I: The total protein dropped from 4.58 % to 3.61 g/100 ml (p ≤ 0.005), Urea increased up to 35.41 mg from 27.99 mg/100 ml (p ≤ 0.05); In Group II. total protein dropped 3.50 g from 5.43 g/100 ml (p ≤ 0.05), Calcium was down to 8.76 mg from 13.3 mg/100 ml of blood (p ≤ 0.005), with the phosphate values of 6.20 mg from 8.34 mg/100 ml (p ≤ 0.005); In the third group the total protein was down to 3.56 from 4.59 g/100 ml (p ≤ 0.05) as the phosphate 6.05 mg from 8,81 mg/100 ml (p ≤ 0.001) of blood; In the positive control lambs (Gr. 4) the total protein 4.83 g dropped down to 3.62 g/100 ml (p ≤ 0.01) as the phosphate did from 8.75 to 5.86 mg/100 ml (p ≤ 0.001). And the qualitative analyses of urine showed marked increases in the levels of calcium, phosphate, uric acid, ammonia and cystine in collected samples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18109
Appears in Collections:1989-1990 Cilt 8-9 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_9_1_13.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons