Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18046
Title: Koyunlarda gebelik tanısı ve yavru sayısının belirlenebilmesi konusunda karşılaştırmalı çalışmalar
Authors: Deligöoğlu, Fazıl
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Ünal, Fatih
Eroğlu, Ali
Nak, Yavuz
Keywords: Schaf
Traechti keitsdiagnose
Progesteron
Echover fahr
Opple verfahren
Zervikalschlei
Koyunlarda gebelik
Kyunlarda doğum ve yavru sayısı
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünal E. F. (1992). "Koyunlarda gebelik tanısı ve yavru sayısının belirlenebilmesi konusunda karşılaştırmalı çalışmalar" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2), 101-112.
Abstract: Bu çalşmada, Bandırma Koywıculuk Araştıma Enstitüsü'ne ait top lanı 108 Karacabey Merinos koyu üzerinde, kan progesteron konsantras yonu tayini, ultrases-eko teknik, ultrases-doppler teknik ve servikal mukus muayene yöntemiyle gebelik tamsmm uygulanabilirliği karşılaştırmalı olarak test edildi. Gebelik tamsmm doğnıluğu, tohumlamayı izleyen 17.-20. günlerdeki senını progesteroıı konsantrasyonu tayinine göre % 95.3, ultrases eko ekniğine göre gebeliğin 60. gününde % 88.5 ve 80. gününde % 96.4, ultrases-doppler ekniğine göre gebeliğin 80. gününde % 87.5, servikal mukus muayenesine göre gebeliğin 60. gününde % 78.6 ve 80. gününde % 91.9 olmuştur. Ultrases doppler teknikle, gebeliğin 95. gününde, birden fazla yavrn taşıyanlar, % 60 doğrulukla belirlenmiştir. Yine 95 günde, senını progesteron değerleri arasında, yavnı sayı ına göre istatistik olarak anlamlı fark bulunmuştur.
In der vorliegenden Arbeit wurde die Diagnosegenauigkeit in verschiedenen Traeclıtigkeitsstadien für die Proges ronbestimnumg im Blutsenım, für das Ultrasclıal1-Eclıo- und Ultraschaln-Dopplerveifalıren und für die Zervikalsclıleim-UIIter uchwıg bei insgesamt 108 Sclıaf n der Rasse "Karacabey Merinosu emıittel . Anhalld der Progesteronbestimmung im lutsenım zwischn dem 17. und 20. Tag nachder Be amımg lag die Genauigkeit bei 95.3 %, beim Eclıo eifalırell am 60. Traeclıtigkeitstag bei 88.5 % und am 80. Tra clıtigkeit tag bei 96.4 %, beim Dopplrveifahren am 80. Traeclıtigkeitstag bei 87.5 % und bei der Zervikal clıleim-Unt rsuchımg am 60. Traechtigkeitstag bei 78.6 % und am 80. Traeclıtigkeits tag bei 91.9 %. Am 95. Traeclıtigkeitstag komıte mittels des Dopplerverfahrens die Melırlinge mit der Genauigkeit von 60 % beslinmi werden. Die Progesteronwerte von Schaf n mit Einligns- oder Melırlingsgraviditaeten wıtersclıeiden sich am 95. Traeclıtigkeitstag signifikant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18046
Appears in Collections:1992 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_2_13.pdf2.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons