Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17971
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-22T05:33:54Z-
dc.date.available2021-03-22T05:33:54Z-
dc.date.issued1999-09-07-
dc.identifier.citationYılmaz, Z. vd. (2000). ''Buzağı enzootik pneumonisi'nin tedavisinde enrofloxacin ile enrofloxacin+flunixin meglumine kombinasyonunun etkilerinin karşılaştırılması''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(1-2), 29-34.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3173-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/17971-
dc.description.abstractBu araştırmada enzootik pneumoni belirtileri (ateş, taşipne, öksürük ... ) gösteren 40 buzağıda (3-6 aylık) enrofloksasin ile enrofloksasin+fluniksin meglumin kombinasyonunun etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Tedavi aşamasında iki farklı grup oluşturuldu; I.gruptan=20) enrofloksasin (5 mg/kg, i.m.,x 1, 5 gün), II. gruptan=20) bu tedavi ile birlikte fluniksin meglumin (2.2mg/kg, i.v., tek doz) kullanıldı. Klinik ve hematolojik muayeneler araştırmanın 1., 2., 3., 5. ve 7.günlerinde tekrar edildi. Temperaturun I.grupta 3.günden, ll.grupta ise 2.günden itibaren azaldığı (p<0.001); kalp frekansı ve solunum sayısının II.grupta I.gruba göre 2.günden itibaren daha az olduğu belirlendi. Total lökosit sayılarının her iki grupta da tedavi ile birlikte arttığı, II.gruptaki nötrofil oranının 2.günden itibaren azaldığı, ancak normal sınırlar içinde kaldıkları tespit edildi. Beş günlük tedavi sonrasında tam olarak iyileşmediği belirlenen I.gruptaki 13, II.gruptaki 4 buzağıya 2 gün süreyle enrofloksasin uygulamasına devam edildi. Sonuç olarak bu araştırma ile buzağı enzootik pneumonilerinin tedavisinde enrofloksasin ile tek doz fluniksin meglumin kombinasyonunun etkili bir şekilde kullanılabileceği ve beraberinde tedavi süresinin kısaltılabileceği kanısına varıldı.tr_TR
dc.description.abstractIt was aimed to compare the effects of enrofloxacin and enrofloxacin+flunixin meglumine combination in 40 calves (3-6 months) exhibiting signs (fever, tachypnea, coughing ... ) of enzootic pneumonia in this study. At the treatment stage, two different groups were designed: enrofloxacin (5mglkg, i.m., 1 x, 5 days) in 1 group (n=20) and flunixin meglumine (2.2mglkg, i. v. once) in II group (n=20) in addition to ısı group's therapy. Clinical and hematological examinations were repeated in the 1st, 2nd, 3th, 5th and 7 days of this study. It was observed that temperature reduced from 3'd day in group I and 2"d day in group II (p<0.001); heart and respiratory rates of group II were less than those of group I. It was determined that WBC count increased in each group; neutrophil rate decreased from 2" day in group II during treatment, but within normal limits. After 5 days treatment, administration of enrofloxacin was maintained for 2 days to 3 calves in group I and 4 calves in group II which were observed to be completely recovered.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEnzootik pneumonitr_TR
dc.subjectBuzağıtr_TR
dc.subjectEnrotloksasintr_TR
dc.subjectFluniksin megluminen_US
dc.subjectEnzootic pneumoniaen_US
dc.subjectCalvesen_US
dc.subjectEnrofloxacinen_US
dc.subjectFlunixin meglumineen_US
dc.titleBuzağı enzootik pneumonisinin tedavisinde enrofloxacin ile enrofloxacin+flunixin meglumine kombinasyonunun etkilerinin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe comparison of the effects of enrofloxacin and enrofloxacin+flunixin meglumine combination in the treatment of enzootic calf pneumoniaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage29tr_TR
dc.identifier.endpage34tr_TR
dc.identifier.volume19tr_TR
dc.identifier.issue1-2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorYılmaz, Zeki-
dc.contributor.buuauthorŞentürk, Sezgin-
dc.contributor.buuauthorBatmaz, Hasan-
Appears in Collections:2000 Cilt 19 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1-2_6.pdf2.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons