Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17842
Title: Türk çoban ve Alman kurt köpeklerinin os penis'i üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma
Other Titles: A comparative research on os penis of Turkish and German shepherd dogs
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Anatomi Bilim Dalı.
Yılmaz, Osman
Yıldız, Hüseyin
Bahadır, Ali
Yılmaz, Bahri
Serbest, Ayşe
Keywords: Köpek
Dog
Os penis
Çoban köpeği
Alman kurt köpeği
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, O. vd. (1993). ''Türk çoban ve Alman kurt köpeklerinin os penis'i üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(2), 62-67.
Abstract: Bu araştırma 1-1.5 yaşlarında 7 Türk Çoban ve 7 Alman Kurt Köpeklerinin os penis 'leri üzerinde yapıldı.Çalışmada os penis 'in morfolojik ve morfometrik özellikleri incelendi. Her iki ırkın os penis 'lerinin üzerinde birçok ölçümler alındı. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 1- Alman Kurt Köpeklerinde os penis 'lerinin yaklaşık ortası düzeyinde ventraf'e yönelik bir kıvrım bulunmaktadır. Türk Çoban Köpeklerinde benzer bir kıvrım gözlenmektedir. 2- Türk Çoban Köpeklerinin morfometrik ölçüm değerleri nisbeten Alman Kurt Köpeklerinden daha yüksektir. Türk Çoban Köpeklerinde ortalama os penis uzunluğu 11.74 cm(± 3.00) iken Alman Kurt Köpeklerinde 10.22 cm(± 4.57) 'dir.
In this research, os penis of the morphological and morphometrical features of the 7 Turkish and German Shepherd Dogs at 1-1.5 age were examined. Several measurements were obtained on the os penis of the two races. The results could be summarized as following: 1- It was seen as a prominent ventral curve at nearly middle of os penis in the German Shepherd Dogs. This curve was not developed very well in Turkish Shepherd Dogs. 2- The measurements of the Turkish Shepherd Dogs are relatively higher than German Shepherd Dogs. Average length of the os penis in Turkish Shepherd Dogs are 11.74 cm.(± 3.00), in German Shepherd Dogs are 10.22 cm.(± 4.57).
URI: http://hdl.handle.net/11452/17842
Appears in Collections:1993 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_9.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons