Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17797
Title: Kist hidatid sıvılaranın biyokimyasal içeriği ll. metabolitler
Other Titles: The biocbemical composition of cyst hydatid fluids II. metabolytes
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Güler, Asuman Hatice
Mert, Nihat
Günşen, Uğur
Özkan, Kemal
Keywords: Cattle
Sığırlar
Echinococcus
Ekinokok
Hydatid cyst flutid
Hidatik kist flutid
Glucose
Glikoz
Urea
Üre
Creatinine
Kreatinin
Uric acid
Ürik asit
Bilirubin
Protein
Cholesterol
Kolesterol
Triglyceride
Trigliserid
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, A. H. vd. (1991). ''Kist hidatid sıvılaranın biyokimyasal içeriği ll. metabolitler''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,10(1-2-3-), 23-27.
Abstract: Bursa Et Balık Kurumunda kesilmiş sığırların akciğer ve karaciğer lerinden taze olarak alınan kist hidatid sıvılarında glukoz, üre, kreatinin, ürik asit, total bilirubin, direkt bilirubin, total protein, albumin, kolesterol ve trigliserit miktarı saptandı. Karaciğer ve akciğer kist hidatik sıvılarının metabolitler yönünden analiz sonuçları sırasıyla: glukoz % 14,95 ± 5,22 mg - % 3,46 ± 0,96 mg, üre % 29,33 ± 2,39 mg - % 31,46 ± 0,38 mg, kreatinin % 0,15 ± 0,03 mg - % 0,46 ± 0,29 mg, ürik asit % 0,88 ± 0,38 mg - % 0,32 ± 0,05 mg, t. bilirubin % 0,01 mg - % Omg, d. bilirubin % 0,01 mg - % Omg, t. protein % 0,1 gr - % O gr., albumin % 0,02 gr - % O gr, kolesterol % 8,5 ± 1 ,53 mg - % 5,85 ± 0,89 mg, trigliserit % 12, 19 ± 5,31 mg 3,30 ± 0,87 mg. olarak saptandı.
The biochemical composition of hydatid cyst fluids from the lungs and the Jivers of cattle infected with Echinococcus granulosus have been stııdied. The amounts of glucose, urea, creatinine, uric acid, t. bilirubin, d. bilirubin, t. protein, albumin, clıolesterol and triglyceride were determined.The results of metabolites analysis of hydatid cyst fluids from liver and lung were; glucose % 14,95 ± 5,22 nıg - % 3,46 ± 0,96 mg, urea % 29,33 ± 2,39 mg - % 31,46 ± 0,38 mg, creatinine % O , 15 ± 0,03 mg - % 0,46 ± 0,29 mg, uric acid % 0,88 ± 0,38 mg - % 0,32 ± 0,05 mg, t. bilintbin % 0,01 mg -· % O mg, d. bilirubin % 0,01 mg ± % O mg. t. protein % 0,1 gr - % O gr, albunıitı % 0,02 gr - % O gr. clıolesterol % 8,5 ± 1 ,53 mg · % 5,85 ± 0,89 mg. triglyceride % 12, 19 ± 5,31 mg - % 3,30 ± 0,87 mg respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17797
Appears in Collections:1991 Cilt 10 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_5.pdf778.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons