Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17655
Title: Language attitude and sex/parent/socio economic status relationship
Other Titles: Dil tutumu ve cinsiyet / ebeveyn / sosyo ekonomik durum ilişkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Yabancı Diller Bölümü.
Küçüksüleymanoğlu, Rüyam
Keywords: İkinci dil
Tutum
Cinsiyet
Aile
Sosyo ekonomik düzey
Second language
Attitude
Sex parents
Socio-economic status
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçüksüleymanoğlu, R. (1999). ''Language attitude and sex/parent/socio economic status relationship''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 53-61.
Abstract: İkinci bir dil öğrenmek hem sosyal hem de psikolojik bir olgudur. Bu sebepten dolayı ikinci dilin hangi şartlar altında öğrenildiği dikkatlice incelenmelidir. Dile karşı tutum da dil öğreniminde çok önemlidir. Cinsiyet, ailenin tutum, görüş ve eğitim seviyesi ile kişinin bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyi dil öğrenirken geliştirilen tutumlar üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir.
Learning a second language is a social and psychological phenomenon which is important to consider the conditions under which it takes place carefully. Attitudes are crucial in learning a second language. Sex, parents and socio-economic status have influential effects on second language learning.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17655
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1999 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_6.pdf2.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons