Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17654
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-14T16:04:53Z-
dc.date.available2021-03-14T16:04:53Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.citationBerker, A. (1990). “Bursa bölgesinde piyasada satılan ve sucuk imalathanelerinde kullanılan baharatların mikrobiyolojik kaliteleri”. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8-9(1-2-3), 1-6.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/17654-
dc.description.abstractBu çalışmada Bursa bölgesinde açık, naylon torbalar içerisinde veya vakumla ambalajlanmış halde olmak üzere üç aynı şekilde satılan ve üç aynı sucuk imalathanesinde kullanılan karabiber, kırmızıbiber ve kimyonlardan alınan üçer adet örnek mikrobiyolojik yönden incelendi. Aerob genel canlı, koliform grubu bakteriler, E. coli, stafilakok, aerob ve anaerob mezofilik sporlu bakteriler, maya ve küf yönünden incelenen örnekler arasında hem ambalaj ve hem de baharat cinsi bakımından önemli farklar bulmamıştır. Genel olarak örneklerde aerob genel canlı sayısı baharat ve ambalaj çeşidine bağlı olarak 2.8x10⁵ - 1.1.x10⁸ arasında bulunmuştur. İncelenen diğer mikroorganizmalar da dikkate alındığında Bursa bölgesinde hem piyasada satılan ve hem de sucuk imalathanelerinde kullanılan baharatIarın mikrobiyolojik kalitelerinin iyi olmadığı, hem halk sağlığı ve hem de üretilen sucukların dayanıklılığı açısından önemli bir risk oluşturduğu söylenebilir.tr_TR
dc.description.abstractUnpackaged, baged in plastic and vacuum packed, samples of black pepper, red pepper and cummin were microbiologically tested. Groups of spice samples were bought from free marketing stores and others obtained from three different food processing units using them in sausages. Aerobic bacteria in general, coliform group of bacteria, E. coli, staphylacoccus, aerobic and anaerobic mesophilic spor producing bacteria, yeast and molds were those spesifically searched and no notable differences were found in sarnp/es bought in different packaging forms from marketing and samples used in processing in three different units. The aerobic alive bacterial counts in general were ranging from 2.8x10⁵ - 1.1.x10⁸ depending on the type of spice and packing method. Considering the types and counts of other tested microorganisms, one can say that the spices on the Bursa markets sold freely and or utilized for the food processing are not in good microbiological quality and may present a risk factor for public health in general and for the stability of sausages or other consumable foods in stores.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBaharatlartr_TR
dc.subjectBiberlertr_TR
dc.subjectKimyontr_TR
dc.subjectBakterilertr_TR
dc.subjectKüflertr_TR
dc.subjectSpicesen_US
dc.subjectPeppersen_US
dc.subjectCumminen_US
dc.subjectBacteriaen_US
dc.subjectMoldsen_US
dc.titleBursa bölgesinde piyasada satılan ve sucuk imalathanelerinde kullanılan baharatların mikrobiyolojik kaliteleritr_TR
dc.title.alternativeMicrobiological analysis of spices sold in free markets of Bursa and used in the production of sausagesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage6tr_TR
dc.identifier.volume8-9tr_TR
dc.identifier.issue1-2-3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağtr_TR
dc.contributor.buuauthorBerker, Aşkın-
Appears in Collections:1989-1990 Cilt 8-9 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_9_1_1.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons