Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17447
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-03-10T13:22:32Z-
dc.date.available2021-03-10T13:22:32Z-
dc.date.issued2013-01-09-
dc.identifier.citationBüyükcangaz, E. vd (2013). "MecA gene prevalence in staphylococcus aureus isolates from dairy cows in Turkey". Journal of Biological and Environmental Sciences, 7(21),183-190.tr_TR
dc.identifier.issn1307-9530-
dc.identifier.issn1308-2019-
dc.identifier.uridergipark.org.tr/tr/download/article-file/497444-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/17447-
dc.description.abstractThis cross-sectional study was performed between October 2010 and July 2012 from six different municipalities in Turkey to determine the prevelance of mecA gene in Staphylococcus aureus isolates from milk samples of mastitic cattle by PCR. Milk samples (n:1600) from 50 different Holstein Fresian herds were evaluated by California Mastitis Test and 480 clinical mastitis cases were diagnosed and taken for further investigation. Out of 480 samples, 151 have been identified to harbor Staphylococcus aureus by APIStaph® (Biomereux) identification panel and the results have been evaluated by API-web system. Kirby Bauer Disc Diffusion Test was used for determination of Cephoxitin® (Oxoid) susceptibility. By PCR, 24 isolates (15.89 %) were found to carry mecA gene and yielded an amplification product of 154 bp. This report represents that a significant number of MRSA was found among Staphylococcus aureus isolates in mastitis cases.en_US
dc.description.abstractBu kesitsel çalışma, Ekim 2010-Haziran 2012 tarihleri arasında Türkiye’de 6 farklı belediyeden, PCR yöntemi ile mastitisli sığır sütlerinden elde edilen Staphylococcus aureus izolatlarındaki mecA gen prevelansını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Elli farklı Holstein Fresian sürüsünden elde edilen süt örnekleri (n:1600) California Mastitis Testi ile değerlendirildi ve 480 klinik ve subklinik mastitisli örnek saptanarak ileri incelemeye alındı. 480 adet süt örneğinin 151 adedi API-Staph® (Biomereux) tanımlama paneli ile Staphylococcus aures olarak değerlendirildi ve sonuçlar API-web sistemi tarafından yorumlandı. Cephoxitin®(Oxoid) duyarlılığının tanımlanması için Kirby Bauer Disk Difüzyon Testi yapıldı. PCR ile 24 izolatın (%15.89) mecA geni taşıdığı ve 154 bp’lik amplifikasyon ürünü oluşturduğu saptandı. Bu rapor mastitis olgularındaki Staphylococcus aureus izolatlarında önemli oranda MRSA bulunduğunu göstermiştir.tr_TR
dc.language.isoenen_US
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectStaphylococcus aureusen_US
dc.subjectCattleen_US
dc.subjectMastitisen_US
dc.subjectMecAen_US
dc.subjectMRSAen_US
dc.subjectMastitisen_US
dc.subjectMecAtr_TR
dc.subjectSığırtr_TR
dc.titleMecA gene prevalence in staphylococcus aureus ısolates from dairy cows in Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye’de sütçü sığırlardan elde edilen staphylococcus aureus izolatlarında meca geninin prevelansıtr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage183tr_TR
dc.identifier.endpage190tr_TR
dc.identifier.volume7tr_TR
dc.identifier.issue21tr_TR
dc.relation.journalJournal of Biological and Environmental Sciencestr_TR
dc.contributor.buuauthorBuyukcangaz, Esra-
dc.contributor.buuauthorKahya, Serpil-
dc.contributor.buuauthorŞen, Aysin-
dc.contributor.buuauthorCarli, K. Tayfun-
dc.contributor.buuauthorIntas, K. Seyrek-
dc.contributor.buuauthorEyigor, Aysegul-
dc.contributor.buuauthorTemelli, Seran-
Appears in Collections:2013 Cilt 7 Sayı 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_21_8.pdf451.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons