Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/17409
Title: U.Ü.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde uygulanan okul deneyimi çalışmaları
Other Titles: Experience studies implemented in the Fine Arts Education Department of UUEF
Authors: Uludağ Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı.
Göğüş, Gülay
Keywords: Eğitim
Güzel sanatlar
Okul deneyimi
Education
Fine arts
Department
School experience
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göğüş, G. (2000). "U.Ü.E.F. güzel sanatlar eğitimi bölümü'nde uygulanan okul deneyimi çalışmaları". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 159-168.
Abstract: Öğretmen yetiştiren kurumların programlarında öğretmenlik eğitimi veren dersler ayrı bir önem taşır. Bu derslerin merkezini de okullardaki uygulamalar oluşturur. Ancak, sözü edilen ders ve uygulamalar kısa bir süre öncesine kadar öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin programlarında oldukça yetersiz bir şekilde yer almaktaydı. Bu nedenle konu, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi içinde öncelikle ele alınmıştır. U. Ü.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (GSEB), Proje 'nin önerileri doğrultusunda Özel Öğretim Yöntemleri dersinin süresinin artırmış ve Okul Deneyimi I-ll adıyla okullardaki uygulamalı çalışmaları programlarına alarak, 1996-1997 Öğretim Yılı 'ndan itibaren uygulamaya koyan ilk kurumlardan biri olmuştur. Programlara alınan Okul Deneyimi I ve II çalışmalarının öğretmen adaylarına mesleki katkıları konusunda bilgi edinmek amacıyla 1998-1999 Öğretim Yılı 'nda bu ders i alan 290 GSEB öğrencisine ve dersin danışman öğretim elemanlarına (27 kişi) birer anket uygulanmıştır. Bu çalışmada ayrıca 1998-1999 Öğretim Yılı 'ndan itibaren Okul Deneyimi I dersinin üçüncü sınıftan birinci sınıfa alınması ile ilgili ilk izlenimler de konu edilmiştir.
In the programmes of teacher training institutions the courses that give teacher training informations carry special importance. The practices in schools form the centre of these cources. But these courses and practices were insufficiently involved in programmes of Education Faculties till the early time. Because of that this subject was studied by Education Development Project (for Pre-Service Teacher Education) immediately. U.U.E.F. Fine Arts Education Department (FAED) increased duration of methodologi lessons and practices in the schools were added to its programmes which has been called School Experience I-II, in the directian of proposals of Project from 1996-1997 Academic Year. FAED is one of the first institutions which carried out these changes. For the purpose of getting information about the School Experience 's I-II effects on candidates of teacher, the investigation were carried out to the 290 FAED students and 27 supervisors who studied the lessons in the 1998-1999 Academic Year. İn this study also, first impressions about School Experience I which was taken from third class to first class in 1998-1999 Academic Year, are mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/17409
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2000 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_17.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons