Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16974
Title: Dlskrıminant analiz ve eğitimde bir uygulama
Other Titles: Discriminant analysis and an application in education
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Altun, Murat
Keywords: Diskriminant analiz
Eğitlm
Değişkenli istatistik
Basic
Akademik kol seçimi
Discrete analysis
Educated
Variable statistics
Academic arm selection
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altun, M. (1990). ''Diskriminant analiz ve eğitimde bir uygulama ''. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-63.
Abstract: Bu çalışmada çok değişkenli istatistiksel analiz türlerinden biri olan diskriminant analiz ve dayandığı matematik temeller kısaca tanıtılmış ve basic programlama dilinde bir program geliştirilmiştir. Sonra bu program kullanılarak lise birinci sınıf öğrencilerinin ikinci sınıfla akademik kol seçimleri analiz edilmiştir. Programın dökümünden kısaltılmış örnekler ekler bölümünde tablolar halinde sunulmuştur.
In this study, at first the discriminant analysis and its mathematical ground works have been explained. Then, a basic computer program has been prepared. After that this program has been applied for the discnmination of the lycee students in academic brtınches.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Nuri Ersoy'un danışmanlığında Selahattin Emin tarafından yazılan "Çok boyutlu verilerin bazı istatistiksel analiz yöntemleri ve uygulamaları" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16974
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1990 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_10.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons