Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16939
Title: Balıkesir'u zati'nin şiirlerinde geçen atasözü ve halk deyimleri
Other Titles: The proverbs and idioms in the poems of zati from Balıkesir
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Bölümü.
Ak, Coşkun
Akkaya, Mehmet
Keywords: Balıkesirli zati
Zati from Balıkesir
Atasözleri
Halk deyimleri
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, C. ve Akkaya, M. (1988). Balıkesir'u zati'nin şiirlerinde geçen atasözü ve halk deyimleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2),41-48.
Abstract: Halk deyim ve atasözleri edebiyatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Bu sözler, halk ve divan şiirinde farklı şekilde kullanılıp, değerlendirilmektedir. Bu çalışmada konunun divan şiiri açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Divan şiirinin en çok şiir yazan şairlerinden Balıkesir'li Zati'nin Divanında geçen atasözleri ve deyimler üzerinde durulmuştur.
The popu/ar idioms and prouerbs have uery im portant situation in Turk ish Literature. These oral traditional specieses have been used in different ways at classic - "divan" - poetry and folk Literature. The idioms and proverbs had been appraised in the classic Ottoman poetry. The poet Zatıı from Balıkesir who had written poems, had used the idionis and proverbs in his didactic lines. In this article, the traditional expressian elements in his poenis had been showed with ewamples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16939
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1988 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_5.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons