Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16938
Title: Şirvan Şah ve Şemail Banu hikayesi üzerinde bir araştırma
Other Titles: A Studying on the folk story of "Şirvan Şah and Şemail Banu"
Authors: Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Bölümü.
Karadağ, Metin
Keywords: Şirvan Şah
Şemail Banu
Folk story
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadağ, M. (1988). "Şirvan Şah ve Şemail Banu hikayesi üzerinde bir araştırma ". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2),49-56.
Abstract: Sözlü ve yazılı kaynaklardaki halk hikayeleri üzerinde yapılan çalışmalar, top­lumun kültürel yapısı hakkında da bazı bilgiler verirler. Bu özelliklere sahip hikaye­lerden biri de, XVI. yüzyılda yaşamış olan Iznikli Baha'i'nin yazdığı "Şiruan Şah ile Şemail Banu" hikayesidir. Araştırmalarımız sonucunda bu kitabı, sadece Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Agah Sırrı Levend kitapların arasında tek nüsha ola­rak bulabildik. Bu çalışmada, sözkonusu hikayenin epizot, motif ve bazı karakteristik özellikleri, toplum ve kültür yapısı açısından araştırılmıştır.
The studying on tlıe sources of oral and written materials of the folk stories enligthens the cultural structure of a society. One of these stories, which gives to us some culturel coes, was written by Bahal from Iznik, in the XV tth century, is "Şiruan Şalı and Şemail Banu", too. According to our researchers, this maniscript book being just only one copy is available at the central library , Atatürk University, Erzurum. This, in this paper, the episodes, inshires and sonıe characteristical pecularities has been being exa­mined from the perspectives of the cultural structure and society.
URI: http://hdl.handle.net/11452/16938
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:1988 Cilt 3 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2_6.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons